Øyvind A. Jørgensen

17

En bytting i krybben?

I et innlegg av Gerard Oord med denne overskriften, uten spørsmålstegn, siterte han bl.a. Thoralf Gilbrandt til støtte for at Jesus hadde «synd i kjødet.» Jeg tillot meg da å sterkt betvile at Gilbrandt ville gått god for den læren Oord står for, som jeg oppfatter som den tradisjonelle læren hos de s.k. Smiths venner. Oord publiserte et svar og et spørsmål til meg 15. januar. Responsen fra meg kommer sent p.g.a. manglende internett-forbindelse.

Publisert: 23. jan 2020

Jeg ser at min kommentar gjerne kunne vært mer presis. Jeg har ikke lest Gilbrants tekst, men når han, trolig til Rom. 8,3, sier at Jesus gjorde seg til ett med «den falne og syndige menneskeslekt», er dette rimelig å tolke som støtte til Oord på det punktet. Derimot mente jeg, og mener fortsatt, at det er høyst tvilsomt om Gilbrandt ville gått god for den læren som Gerard Oord og Smiths venner har utfoldet omkring dette.

Selve saken gikk jeg ikke inn i, og gjør det ikke nå heller, for det ville kreve et større arbeid. Om dette temaet finnes det sikkert også stoff fra andre.

Et viktig punkt for Oord og for temaet her er hvordan det greske ordet sarx («kjøtt») skal oversettes. Tidligere ble det gjerne gjengitt med «kjød», men nå blir det brukt flere andre ord, bl.a. «kropp» og «kjøtt og blod». «Synes du ikke Jørgensen at dette er en farlig utvikling eller er det helt det samme for deg at oversettere uten videre foretar disse endringene og derved forandrer det opprinnelige budskapet?» spør Oord.

Emnet er interessant og viktig, men jeg må svare kort. Selv om jeg framsetter noen påstander her, kan jeg ikke gå inn i en dypere debatt. Jeg har litt problemer med måten spørsmålet er formulert på, men vil svare slik: Sarx betyr «kjøtt». I vår tid sier vi ikke «kjød», vi kjøper ikke «oksekjød» og spiser ikke «svinekjød». Så kunne en jo si «kjøtt», som det heter i dag, men det som er mer vesentlig, er at sarx har ulike betydningsnyanser i NT. De må komme fram i oversettelsene hvis budskapet skal komme korrekt og forståelig fram.

Paulus bruker ofte sarx om den syndige menneskenaturen. Det har så å si blitt en del av meningsinnholdet også i det norske «kjød». Dette passer egentlig ikke så dårlig når den syndige menneskenaturen er tema og i uttrykk som «kjødets gjerninger» o.l., men både hos Paulus og i NT ellers er det mange eksempler på at sarx ikke har noe med syndighet å gjøre. Derfor står det f.eks. i oversettelsen nå at «Ordet ble menneske», Joh. 1,14 og at «han ble åpenbart i kjøtt og blod», 1.Tim. 3,16.

Hvordan sarx skal oversettes på hvert sted, avhenger av tolkningen. Hvordan det gjøres, er absolutt ikke «det samme for meg». Det gjelder så langt det er mulig å få fram «det opprinnelige budskapet». Hva dette budskap er og hva som kan kalles endringer av det, vil nok ikke Oord og jeg bli enige om.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2492 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1874 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 924 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 674 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 10 timer siden / 612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere