Torgeir Tønnesen

51

Ei batteri-ferge har ingenting på norske fjordar å gjere.

Regjeringa må snart forstå at å skrote gassfergene, til fordel for batteriferger, er sløseri med skattepenger, og hverken miljøvennlig, bærekraftig eller økonomisk forsvarleg. Folkeopprøret vitnar om dette, og derfor stig no også fergeprisane til himmels. Noreg sel gass til utlandet for 200 milliarder i året, kvifor nyttar vi ikkje då gassferger? Brent gass luktar ikkje og forurenser lite, og er ei fin energikilde.                                                       

Publisert: 21. jan 2020

Solberg-regjeringa, bestemte for ei stund tilbake, at dei skulle pålegge/tvinge fylkeskommunene å drive miljøvenleg fergedrift, - dvs fase ut ferger som er drevne med fossil energi, diesel og gass, og erstatte dei med batteridrift. Etter mi meining er ikkje dette bærekraftig eller etisk rett. Politikarar har ofte ikkje argument og forklaringar på politikken sin. Korleis kan eg påstå det? Jau, fordi politikarar veit nesten ikkje kva ei batteriferge er for noko, - eller korleis dei fungerer. Eg kan forklare det her for lesarane. Bla må ei batteriferge ladast døgnet rundt, for kvar einaste tur på 25 minutt - lenger varer ikkje batteria. Lite effektivitet med andre ord, - store batteri, men ein kort tur. Mykje styr for liten gevinst.                   

Fergeoperatørane fryder seg over milliardoverføringar frå staten.            Klimakrisa i Norge, utnytter sjølvsagt selskapa, som har fått oppdraget med, og konsesjonane på fergedrifta. Med milliardoverføringar fra staten, så lystrar fergeoperatørane villig regjeringa, og bestiller gladelig batteriferger. Problemet er at ei batteriferge, med 17 tonn batteri, er to-tre gongar så dyr som ei gassferge eller dieselferge, og følgelig må billettprisane stige til himmels. Å diskutere med fergeoperatørane, er difor fånyttes, dei tenker på eigne overskot og vinning, slik alle private fortak gjer. Dette er milliardindustri og big business.                                                        

Miljørørsla veit ikkje alt, om miljø og batteri. Mange som har støtta miljørørsla på ulikt vis, har fått seg ein bakoversveis siste året, når dei no ser konsekvensane av fanatisk miljøpolitikk i praksis. Vindmølleutbygging mot folk si vilje, tvangs-elektrifisering og overstyring på alle plan, parkeringplassar forsvinn, bilar skal vekk, bussruter forsvinn, avgifter skyt i veret, distrikta skal vekk, alle må kjøpe klimakvoter osv. Flyskam, kjøtskam og no også fergeskam.                                                   

Heile elektrifiserings-trenden er ikkje miljøvenleg. Batteripakkane til fergene er bygde i Japan eller Kina, og veg tilsaman hundrevis av tonn, - 17 tonn på kva ferge i snitt. Desse batteria er på størrelse med fleire personbilar, er fulle av giftstoff og brannfarlege gassar, må fraktast verda rundt, mange gongar, på store diseseldrevne kontainerskip. Ei ferge vert ikkje montert ferdig på ein plass, som før, men delane og batteria vert frakta frå heile verda, - på super-forurensande skip. Før vi kan nytte batteria på våre bilar og ferger, krev det altså ein stor og energikrevjande produksjon i forkant. Energien som blir brukt kjem frå forureinande kolkraftverk. Ein må også bygge skip og infrastruktur til dette. Jern og stålutvinninga og produksjonprosessen krev enorme mengder energi og avfallshåntering. Før du får oppleve el-drift på ferga di, og før ferga ennå har kome i drift, har batteria vi er så stolte av, allereie forurensa verden styggelig mykje.                                                                            

Produksjonen er også uetisk og umoralsk. For å produsere desse batteria, må ein ha store mengder arsenikk og kobolt, som bla er utvunne av barnearbeid i Kongo. Den auka kobolt- etterspørselen, har ført til at slaveforholda i gruvene er vorte enda verre enn før. Lange dager, mishandling og sjukdom pregar arbeidsmiljøet, der born ned i 8 års alderen arbeider. Dette har vore dokumentert både i riksaviser og i NRK.                                                                                     

Å eksportere gass, som blir brukt til å lage megastore batteri, gjev ikkje meining. Norsk gass vert ikkje brukt til camping-propan, om nokon trur det, men brukt til store gasskraftverk som produserer - nettopp straum. Kva er då poenget med Regjeringa sin politikk? Det heile verkar dobbelt-moralskt og utarter seg som eit spel, ein leik. Då kan vi heller plassere gasstankar på fergene. Det er reint og risikofritt.   .                                                                              

 Konklusjonen må bli at ei lite miljøvenleg batteriferge, - brannfarleg, lite driftsikker, kostbar, vedlikehaldskrevjande, flytande rundt på norske fjordar, det er det siste vi treng i Noreg. Løysinga for Norge er fortsatt diesel eller gass på våre ferger.                                                                                  

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2492 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1874 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 924 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 674 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 11 timer siden / 612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere