Ruben Johansen

1

Omstendigheter i saksbehandlingen

Grundig saksbehandling i UNE kan føre til at resultatet i utvisningssaker blir feil. Ketil Larsen, fagdirektør i UNE, sier at feil beror på konkrete omstendigheter i utvisningssaken av borgeren fra Rwanda, dr. Joseph Nkusi. Resultatet av tvangsretur i 2016 ble en dom på 10 års fengsel. Det er en konsekvens av politisk forfølgelse i Rwanda og UNEs alvorlige feil i saksbehandlingen av borgeren fra Rwanda.

Publisert: 20. jan 2020

Jeg registrerer med undring over egen fortreffelighet i UNEs grundige saksbehandling og bevisstheten på ikke å returnere noen til forfølgelse i hjemlandet. I denne saken ble resultatet en feilvurdering med alvorlige konsekvenser for borgeren fra Rwanda, det ble 10 års fengsel. Jeg vet ikke hva "konkrete omstendigheter" i denne saken er men det kan være innholdet i bloggen hans som ikke var kvalitetssikret. Ble det oversatt fra hans morsmål til norsk og var det i så tilfelle tatt med i selve saken og saksgrunnlaget ?

Fagdirektøren sier at UNE er et rettssikkerhetsorgan og at borgeren fra Rwanda ikke fikk medhold av UDI, nemdmøte i UNE eller av Oslo tingrett. Når vi sammenligner denne saken med NAV saken forstår vi at resultatet i denne saken ikke på noen måte gir inntrykk av rettssikkerhet. Det er også et faktum at tilliten til vår forvaltning, også i denne saken, er blitt svekket i den norske befolkning. Det er en alvorlig krise som det vil ta lang tid å rette opp. 

"Loven bør reflektere at barmhjertighet er en viktig verdi i en rettsstat."   Det sa tidligere biskop Gunnar Stålsett under behandlingen av hans sak i Oslo tingrett. 

Er Norge en rettsstat som legger humanitet til grunn i behandlingen av denne type saker ? Eller er det lovverk, juridiske og politiske problemstillinger som for det meste styrer prosessene ?

Norge som nasjon har en viktig arv etter Fridtjov Nansen å føre videre. Han fikk ansvaret for å hjelpe en halv million flyktninger etter første verdenskrig til å komme tilbake til sine hjemland. For det arbeidet fikk han Nobels fredspris i 1922. Humanitet var Nansens mantra. 

Det er positivt at UNE i 2018 gjorde om sitt vedtak  på søknaden om opphold i Norge for borgeren fra Rwanda. 

Hva har skjedd konkret i saken etter omgjøringsvedtaket ? 

Kan UDI bistå borgeren fra Rwanda til å bli satt fri fra fengslet og returnere til Norge, og når kan det skje ? Frode Berg fikk bistand fra UDI til å returnere hjem etter 2 års fengsel i Moskva. Ja, Frode Berg er norsk statsborger.

Borgeren fra Rwanda har snart sonet 3 av sine 10 år i fengsel under tortur, overgrep og umenneskelig behandling. Han vil med stor sannsynlighet komme til å dø i fengslet før soningstiden er over med mindre hjelp blir gitt.   


 


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
8 dager siden / 2956 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
5 dager siden / 1565 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
11 dager siden / 1058 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1045 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
16 dager siden / 635 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere