Ruben Johansen

1

Omstendigheter i saksbehandlingen

Grundig saksbehandling i UNE kan føre til at resultatet i utvisningssaker blir feil. Ketil Larsen, fagdirektør i UNE, sier at feil beror på konkrete omstendigheter i utvisningssaken av borgeren fra Rwanda, dr. Joseph Nkusi. Resultatet av tvangsretur i 2016 ble en dom på 10 års fengsel. Det er en konsekvens av politisk forfølgelse i Rwanda og UNEs alvorlige feil i saksbehandlingen av borgeren fra Rwanda.

Publisert: 20. jan 2020

Jeg registrerer med undring over egen fortreffelighet i UNEs grundige saksbehandling og bevisstheten på ikke å returnere noen til forfølgelse i hjemlandet. I denne saken ble resultatet en feilvurdering med alvorlige konsekvenser for borgeren fra Rwanda, det ble 10 års fengsel. Jeg vet ikke hva "konkrete omstendigheter" i denne saken er men det kan være innholdet i bloggen hans som ikke var kvalitetssikret. Ble det oversatt fra hans morsmål til norsk og var det i så tilfelle tatt med i selve saken og saksgrunnlaget ?

Fagdirektøren sier at UNE er et rettssikkerhetsorgan og at borgeren fra Rwanda ikke fikk medhold av UDI, nemdmøte i UNE eller av Oslo tingrett. Når vi sammenligner denne saken med NAV saken forstår vi at resultatet i denne saken ikke på noen måte gir inntrykk av rettssikkerhet. Det er også et faktum at tilliten til vår forvaltning, også i denne saken, er blitt svekket i den norske befolkning. Det er en alvorlig krise som det vil ta lang tid å rette opp. 

"Loven bør reflektere at barmhjertighet er en viktig verdi i en rettsstat."   Det sa tidligere biskop Gunnar Stålsett under behandlingen av hans sak i Oslo tingrett. 

Er Norge en rettsstat som legger humanitet til grunn i behandlingen av denne type saker ? Eller er det lovverk, juridiske og politiske problemstillinger som for det meste styrer prosessene ?

Norge som nasjon har en viktig arv etter Fridtjov Nansen å føre videre. Han fikk ansvaret for å hjelpe en halv million flyktninger etter første verdenskrig til å komme tilbake til sine hjemland. For det arbeidet fikk han Nobels fredspris i 1922. Humanitet var Nansens mantra. 

Det er positivt at UNE i 2018 gjorde om sitt vedtak  på søknaden om opphold i Norge for borgeren fra Rwanda. 

Hva har skjedd konkret i saken etter omgjøringsvedtaket ? 

Kan UDI bistå borgeren fra Rwanda til å bli satt fri fra fengslet og returnere til Norge, og når kan det skje ? Frode Berg fikk bistand fra UDI til å returnere hjem etter 2 års fengsel i Moskva. Ja, Frode Berg er norsk statsborger.

Borgeren fra Rwanda har snart sonet 3 av sine 10 år i fengsel under tortur, overgrep og umenneskelig behandling. Han vil med stor sannsynlighet komme til å dø i fengslet før soningstiden er over med mindre hjelp blir gitt.   


 


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
23 dager siden / 2198 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1802 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1297 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
29 dager siden / 1224 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1112 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
24 dager siden / 1064 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
17 dager siden / 914 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
28 dager siden / 900 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere