Geir Husveg

16

IS startet ikke som terror- organisasjon

På et tidspunkt der det ikke hadde falt meg inn at de var en terror-organisasjon, ble IS definert som terror-organisajon av media. Jeg trodde at det var standard krigs-retorikk. I krig er det blitt populært å mest mulig dehumanisere fienden. Dette trekket samsvarer med moderne debatt-teknikk. Debatt i vår tid handler mye om kamp om begrepsdefinisjoner. IS gjorde samme tragiske feil som en del krigførende parter har gjort i moderne tid. Filosofien de valgte å følge, kan formuleres slik: « Det tjener vår sak at vi traumatiserer fienden mest mulig.» Medias strategi hadde antakelig som mål å advare folk med vettet og menneskeligheten i behold mot å tilslutte seg IS. Prosjekt IS var i en tidlig fase vanskelig å gjennomskue for oss utenforstående.

Publisert: 16. jan 2020

En del av de norske ungdommene som sluttet seg til IS, har antakelig vært uvitende om særpreget til det de ga sin tilslutning. Jeg har aldri kjent noen muslim. Jeg tenker at det ofte har vært naturlig for norske muslimske tenåringsjenter å gjøre et kraftig ungdomsopprør mot sine foreldre. Antakelig har en del av dem manglet den tette og tillitsfulle relasjon til foreldrene, som kunne vernet dem mot dramatiske feil-beslutninger.

Prosjekt IS har sannsynligvis kunnet slå an mot en dyp religiøs streng hos muslimske unge. Islam er i sitt vesen politisk. Guds styre av menneskeheten i pakt med prinsippene i den evige bok, Koranen, - er den grunnleggende muslimske visjon. Det er veldig naturlig at muslimske land ønsker å la Sharia være landets lov. Et globalt kalifat er et ikke helt ukjent konsept. Det skal være en milliard muslimer på kloden. Hvis det globale kalifatet blir forsøkt realisert, er det enkelt å forutsi at USA kommer til å reagere maksimalt destruktivt. Vi er på vei mot en epoke der en del mennesker kommer til å møte straffeforfølgelse for sin deltakelse i IS. Hvis vi dømmer folk på dette grunnlag, vil det i praksis være lovgivning med tilbakevirkende kraft. På det tidspunkt at man gikk inn i IS, var det ikke mulig å være klar over IS` sanne vesen. Det var omtrent umulig å la seg advare av media. Mange muslimer har samme grad av tillit til vestlige media som Donald Trump. Den grunnleggende islamske visjonen har sikkert ligget til grunn for de som etablerte IS. Det er tragisk at det utviklet seg til en terror-organisasjon. Tilkontrast har jeg et par  private synsvinkler på den jødisk/ kristne visjon av Guds rike. 2. Sam.23,3 kan fungere som vesens-definisjon av Guds måte å håndtere kongemakt blant menneskene. : «Den som styrer mennesker med rettferd,den som rår med gudsfrykt». Fra kristent ståsted ser det ut til at Guds hovedstrategi er ved Helligånden å skrive Guds lov inn i menneskenes hjerter.Helligånden er sentral i dåpens gave til den troende. Guds utøvelse av kongsmakt på jorden henger sammen med at vi bærer Åndens frukt: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet,trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Dette er det motsatte av terror. Jesus er eksplisitt på at hans rike ikke fremmes ved militærmakt. I johannes-evangeliet sier han: « Mitt rike er ikke av denne verden» I kristen gudsrikevisjon ventes det et intermesso som kan kalles Messias-riket. Jesus kommer til å etablere et teokrati med seg selv som konge etter sin gjenkomst. Ifølge Salme 2 blir det utrolig upopulært. Jeg har spurt meg selv: «Hva kan Jesus finne på som driver hele verden til desperasjon?» Han kunne innføre abort-forbud. På det grunnlag kommer garantert noen til å definere det som et terror-regime. Den kristne visjonen strekker seg lenger:Jesus kommer til å sitte på Davids trone i evigheten og være konge over Jakobs  ætt. Det ville være naturlig å forvente større oppslutning fra jødene nå for tida, - hvis Jesus skal være kongen deres i evighet. Det var en strategisk feilvurdering av amerikanerne å kalle en av sine kriger i Midt-østen « korstog». Muslimer har lov til å ha dårlige vibber for det ordet. I kristen sammenheng fremmes Guds rike ikke med våpenmakt, - Heller med kjærlighet og Guds ord. I tidligere tider het det. «Martyrenes blod er kirkens utsæd». Ikke la lovgivningen få tilbakevirkende kraft.Tilslutningen til IS må vurderes i lys av den innsikt man hadde på den tida. Norge er en slugger i forhold til fremmedkrigere. De har blitt møtt med dramatisk hardere virkemidler i Norge enn i Sverige. Et intervjuobjekt erklærte i går: « Slike forskjeller kan vi ikke ha i Europa» 

           

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
14 dager siden / 1857 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1721 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1699 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1064 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 993 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
8 dager siden / 866 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
19 dager siden / 848 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 2 måneder siden / 768 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere