Kjell G. Kristensen

92

Den levende steinen og det hellige folket

Kjellrun Marie Sonefelt etterlyser hvor man skal plassere Rom.2.14-16: "For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres egne tanker enten anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium."Kan loven ha blitt til gjennom hedningene? Eller se hvem de er? ( 1.Pet.2.1-10 )

Publisert: 16. jan 2020

Oppgaven med hvordan forstå Rom.2.14-16 handler  først om å forstå hvem skriften er skrevet til. Det finner man ut gjennom til eksempel 2.Tim.3.16-17 som forteller at den er til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd så det mennesket som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Som en sikkert vet, er det kun Guds egen sønn som tilhører ham, for det skal være èn mellommann mellom Gud og mennesker – Kristus (1.Tim.2.5) Og hvorfor Skriften er en lærebok for ham, kan en bare forstå dersom man tar hele skriften til etterretning om hvordan Kristus kom inn i verden, det gjør blant annet Jakob i Apg.15.13-19 som har sine opplysninger fra Simeon;

Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa: «Brødre, hør på meg! Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet:

Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg reiser det på nyfor at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette. kjent fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud.

Da skulle spørsmålet egentlig være oppklart ? Hedningene er (blir) i besittelse av frelsernavnet fordi Gud har gjort det slik i følge Paulus i 1.Kor.1.26-31 (v28-29:  Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.) Det lave skal settes høyt (opphøyes) og det høye skal fornedres. 

Slik jeg ser det, hører Rom.2.14-16 med i det samme bildet som jeg nå har belyst, men også Rom.10.,begynn fra v11-21 (- 20 Og Jesaja går så langt at han sier: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg.

Disse er også nevnt i forbindelse med hjørnesteinen og snublesteinen, 1.Pet.2.1-10, dette skulle være i tråd med alle henvisninger som jeg her har gitt. Men det er ikke sikkert noen vil ta det inn over seg, når man heller tenker seg Kristi fødsel i form av et barn i en krybbe. Det må jo være symbolsk, hvis skriften skal være enig med seg selv? (se Matt.1.21-23 i Josefs drøm, og som viser til Jes.7.14...-16, og Rom.11. "Frelse for hedninger= frelse for Israel" ) Les gjerne også Rom.13.32-48

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
14 dager siden / 1857 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1721 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1699 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1064 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 993 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
8 dager siden / 866 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
19 dager siden / 848 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 2 måneder siden / 768 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere