Carl Christian G Andersen

44

Debatten rundt kunstkritiker Lars Elton og beskyldningene om rasisme

Den profilerte kunstanmelder og kritiker, Lars Elton, har ufrivillig bidratt til en voldsom debatt om kunst og rasisme.Den startet med en tekst Elton skrev i Kunstavisen.no der han utdyper tildelingen av et kunststipend på 200.000 kr til den norsk-zambiske kunstneren Germain Ngoma i desember.Kritikken av Elton er helt uberettiget og indirekte en trussel mot demokratiet og ytringsfriheten i landet.

Publisert: 15. jan 2020

EN KOMMENTAR TIL KRITIKKEN AV Lars Eltons tekst:

Fra «blendahvitt» til en miks av farger


Kunstavisen.no – onsdag 8. januar 2020
De siste dagene har det oppstått et voldsomt rabalder i eteren i kjølvannet av at den profilerte kunstkritikeren Lars Elton den 8.januar i år skrev en artikkel i den nystartede Kunstavisen.no:  «FRA «BLENDAHVIT» TIL MIX AV FARGER».

Her reflekterer Elton over Sparebankstiftelsen DNBs stipend, som ble tildelt norsk-zambiske Germain Ngoma ved utstillingsåpningen i Oslo Kunstforening 12. desember.


Dessverre ble Elton nesten umiddelbart beskyldt av et konkurrerende tidsskrift,Subjekt.no, for å komme med en rekke rasistiske ytringer i et imperialistisk språk!


Dessverre, som en direkte følge av denne kritikken i bladet, følte redaktøren av Kunstavisen.no seg tvunget til å fjerne Eltons kunst-sosiologiske betraktninger med en sterk beklagelse i flere omganger i avisen.


Reaksjonene, som har strømmet på i hopetall, er etter min mening helt ute av proporsjoner, og er dessuten nesten umulige å forstå.


Kritikken, som er reist mot Elton både i Subjekt.no, på FaceBook og i Kunstavisen.no, ser jeg på som svært beklagelig.

Den kan dessuten oppfattes som en indirekte fare mot vårt demokratiet og ytringsfriheten i landet.


Lars Eltons innlegg er tydelig skrevet som en «kunst-sosiologisk» kommentar til en prisutdeling til en farget kunstner der Lars Eltons innlegg kan leses som en sterk kritikk av våre herskende kunstinstitusjoner og deres tidligere hang til vanemessige utelatelser av kunstnere med annen etnisk bakgrunn enn den norske.


Eltons artikkel er IKKE en kunstnerisk anmeldelse og bør derfor heller ikke leses på andre premisser enn som en kunst-sosiologisk orientering av stor betydning og interesse for alle som er interessert i kunst og den konteksten som styrer den!


Den som har fulgt med i Lars Eltons journalistiske virksomhet som kunstkritiker gjennom mange ti-år, vet at han overhodet ikke har noen former for rasistiske holdninger eller verdikonservative ytringer i sine tekster.

Han er etter min oppfatning en aldeles ypperlig og faglig kompetent kunstanmelder og kritiker som gjør en fremragende jobb innenfor sitt felt.

Han er en kunstanmelder, som jeg over mange år har fulgt med på gjennom abonnement på Dagsavisen.


Det som har vært Eltons særpreg som kunstanmelder, er hvor særdeles dyktig han er til å se og behandle kunst og kunstneriske ytringer i en større samfunnspolitisk, kritisk kontekst.

På denne måten klarer Elton med sin skarpe penn og blikk for kunst, å rive vekk noe av det forhenget som vanligvis trekkes mellom kunst og samfunn.


Skillet mellom kunsten og dens samfunnsmessige kontekst, har vært, og er fremdeles, en sterkt rådende tendens i vårt kulturliv.

Dette skillet dekker som oftest over både de økonomisk-politiske, de sosiale og de ideologiske forutsetningene som all kunstnerisk virksomhet arbeider innenfor, men som mange kreative kunstnere til stadighet også kjemper imot for å kunne beholde deres kreativitet og skaperevne.


Jeg leser med stor forferdelse og sorg at den kunstneriske debatten i Norge nok en gang klarer å spore fullstendig av.

Detter fungerer bare rent destruktivt.


Kom tilbake på sporet.

Få Lars Eltons opprinnelige tekst tilbake og inn i Kunstavisen.no  med en offentlig beklagelse fra avisens redaksjon.


Denne aksjonen mot Lars Elton er dypt, dypt urettferdig.

Hva han trenger nå, er full støtte fra alle progressive krefter som vil kunstverdenen vel.

En stor takk til Lars Elton.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere