Gerard Oord

9

Er en "bytting" blitt plassert i julekrybben i Betlehem?

Den som banner og lyver forurenser. Finnes det en sammenheng mellom fysisk og åndelig forurensning og det faktum at en "bytting" er blitt plassert i julekrybben i Betlehem?

Publisert: 14. jan 2020


For en tid tilbake var vi vitne til  en folkeaksjon hvor skjærgården skulle renses for plast. Det som forundrer meg er at så få ser en sammenheng mellom den fysiske og den åndelige forurensningen som skjer i verden i dag. For mens vi er vitne til en voldsom fokusering på miljøet så ser vi en tilsvarende liten fokusering på den åndelige forsøplingen som finner sted, spesielt gjennom mediene. Løgn tiltar og forurenser i mange sammenhenger. Den skaper mistillit, usikkerhet og utrygghet. Banning er også en forurensende faktor som infiltrerer språket vårt og det offentlige rom i stadig større grad. Onde makter påkalles! Snart er det bare markagrensen som er hellig. Hvorfor er de sekulære mediene så tause om denne problematikken? Er de blinde for denne sammenhengen?

 Er det noen som tror at en kan bevare jordkloden vår uten å ta den åndelige forurensningen på alvor? Menneskene kan ikke vente seg en skapelse i balanse, mens de i stor skala fyller seg med vold, sexfilmer og bilder som lar seg vanskelig fjerne fra sinnet. Uansett så vil det påvirke våre handlinger."Du blir det du spiser". Og er man skitten fra før så vil litt skitt fra eller til ikke merkes så lett, og tilslutt drukner man i umoral. Hold deg selv ren var formaningen fra Paulus. All synd forurenser. Korrupsjon, grådighet og uærlighet kan være med på å utløse naturkatastrofer, jmf mangel på planting av ny skog i flere afrikanske land. Tenk på "Syndfloden". Hvilke krav stilles det til regjeringene som mottar bistand? Det er vanskelig, om ikke umulig, å hjelpe der hvor uærlighet og fusk råder.

Det er den falne menneskelige og kjødelige naturen som er hovedårsaken til den åndelige forsøplingen vi ser i dag, og Jesus kom for å gjøre slutt på den, men har han fått lov til det? Presteskapet, spesielt det katolske, men også det Lutherske har forfektet en Jesus, med en natur lik Adam før fallet. Kan dette syn ha ført til at det ble plassert en "bytting" i krybben?

En"bytting" var i folketroen ansett for å være et barn av underjordsfolket som var ombyttet med et menneskebarn. Ofte var det Huldra som ble mistenkt for å ha stjålet et menneskebarn og i stedet la hun sitt eget avkom i vuggen.  Ord som trolldom ble mye brukt i slike fortellinger. I Åpenbaringsboken Kap. 18, 23 påstår Johannes at hele verden er forført ved Babylons trolldom. Kan  "byttingen" være en del av den trolldommen som Johannes siktet til? Jesu fødsel var et meget kritisk øyeblikk i verdenshistorien. Satan raste som aldri før, redd for å miste makten.

 Både Augustin og Luther syntes det opprinnelige Jesusbarnet var for"stygt", mens det Jesusbarnet de to skapte var mye"vakrere". Augustin sa om det barn han var med på å legge i krybben at det hadde en natur som var uten tilbøyelighet til den minste synd, lik Adam før fallet. Luther var helt enig. Det var jo et fantastiskt vakkert barn, ikke sant? All respekt for Augustin og Luther, men de kan ha vært inkompetente til å uttale seg så skråsikkert om et av de største verdispørsmålene. Deres syn synes å være et produkt av gresk filosofi som krevde at hellig psyke ikke kunne samstemmes med uhellig materie. Apostlene Paulus og Peter sa akkurat det motsatte. Bibelen sier at barnet Jesus var født av Maria som selv hadde en fallen natur.  Å ha en fallen natur, betyr at Jesus kunne bli fristet til alt mulig stygt, akkurat som vi mennesker blir, men Han syndet aldri og forble alltid hellig og ren med en fallen natur. Dette er uten tvil verdens største mesterverk. Filosofisk var det umulig å tenke seg et rent sinn i en fallen natur. (Dr. John Berglund).Takk Gud at hans visdom overgår gresk filosofi og gjorde det mulig ved den Hellige Ånd. 1Kor.1,21-25.

De fleste kirkesamfunn har valgt å tilbe det "vakre" barnet, men så må vi spørre hvorfor kom Jesus til denne jord? Jo, i følge Matt 1,21 og 2. Pet 1, 3-5 var det  for å frelse oss fra våre synder og gi oss en ny natur. Vi fortsetter å spørre: Hvordan kunne det "vakre" barnet beseire synden når det ikke hadde synd i sin natur og hvordan kunne den "vakre" Jesus ha drept fiendskapet i sitt legeme, når det ikke var der, Ef 2, 14-16? Det er umulig, ikke sant? Det "vakre" barnet synes i denne sammenhengen å ha blitt fratatt muligheten til å frelse oss fra våre synder til bare å kunne tilgi oss våre synder. I praksis har dette fått store konsekvenser, langt mere enn vi aner. Det "stygge" barnet med menneskets falne natur derimot hadde ifølge Bibelen synd i sin natur, men syndet aldri, og var av den grunn hellig og rent. Derfor kunne det ta opp kampen mot synden og overvinne den for oss, og gi oss mulighet til å frembringe Åndens frukter gjennom å vandre i Ånden, Rom 8,3-5 og Hebr.4, 15,16. Tenk om den "vakre" Jesus hadde sagt til disiplene, vær ikke bekymret eller elsk dine fiender, da kunne de lett ha svart slik: "Ja, det er lett for deg å si, du som har en hellig og syndfri natur, men hvordan skal vi kunne klare det, vi som har en fallen og syndig natur"?

 Teolog og pinsevenn Thoralf Gilbrant skriver i sin studiebibel: "Det var den falne og syndige menneskeslekt Han gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur som Adam hadde før fallet". Det er kun det "stygge" barnet som kan være vår miskunnelige yppersteprest, fordi Han har vært fristet som oss, og som derfor kan representere menneskeheten og sette en stopper for forurensningen som kommer fra vår onde natur, Hebr.2, 17-18.  Nå forstår vi kanskje hvorfor det fortsatt er så mye synd og forurensning i verden, også blant Guds folk. De ønsker  å ha en Jesus som døde for synden, men ikke fra synden, slik Jesus selv gjorde gjennom å ta sitt kors opp hver dag og fornekte seg selv, Rom 6, 10-12 og 1. Pet 1,24. Ja, det ser virkelig ut til at det har blitt lagt en "bytting" i krybben. Når skal trolldommen opphøre?

Gerard Oord

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere