Fred Winther Holt

25

UNE tar ikke feil på fullt alvor

Vårt Land omtaler 6. januar feil begått av Utlendingsnemnda (UNE). I den forbindelse innhentet avisen en uttalelse per epost fra Ketil Larsen, juridisk fagdirektør i UNE. I en egen artikkel i Vårt Land 9. januar gir UNE supplerende kommentarer. Jeg vil gjerne kommentere UNEs synspunkter.

Publisert: 13. jan 2020

UNE sviktet fundamentalt da Dr Joseph Nkusi ble nektet beskyttelse og i oktober 2016 tvangsreturnert til forfølgelse i Rwanda. I en reportasje i Dagbladet 13.11.2018 innrømmer UNE feil og beklager på det sterkeste. Nå synes UNE å ville tone ned alvoret i det som skjedde.  

Fagdirektør Ketil Larsen skriver at borgeren fra Rwanda, altså Dr Joseph Nkusi, verken fikk medhold av UDI, i nemndmøte i UNE eller av Oslo tingrett. På det grunnlag hevder han at saksbehandlingen var grundig og at når resultatet likevel ble feil, så beror det på konkrete omstendigheter i den aktuelle saken.

Jeg mener at dette er lite troverdig, omtrent som å hevde at NAV-ofre havnet i fengsel etter grundig saksbehandling i forvaltningen, med etterprøving i domstolene, og at det hele berodde på konkrete omstendigheter i de aktuelle sakene. Slik talemåte er ikke egnet til annet enn å tåkelegge de faktiske forhold.

Behovet for aktsomhet er størst når en feil beslutning kan føre til de mest alvorlige konsekvenser, slik tilfellet viste seg å bli for Joseph Nkusi. Han havnet rett i fengsel og soner nå en dom på 10 års fengsel. Det er høyst usikkert om han klarer å overleve soningstiden. Dette er en konsekvens av politisk forfølgelse i Rwanda som diktatur, og en direkte følge av UNEs feil.

Jeg er kjent med konkrete omstendigheter som tyder på at UNEs feil beror på uaktsomhet. Jeg vil her nevne et eksempel. Nkusis journalistiske virksomhet i Norge var kjent for forvaltningen. Han hadde en blogg hvor han formidlet regimekritisk stoff til rwandere på deres morsmål, kinyarwanda. Imidlertid, UNE besørget ikke oversettelse av en eneste artikkel. Dermed så de ikke det åpenbare, at Nkusi kritiserte det rwandiske regimet. 

Fagdirektør Ketil Larsen uttaler til Vårt Land 6. januar at UNE tilstreber å lære av sine feil. I denne forbindelse sies det at UNE gjør det de kan for å rette opp i feilen og redusere skaden for de som er berørt.

UNE valgte i desember 2018 å gjøre om sitt tidligere avslag på søknaden om beskyttelse. Det skjedde etter at dommen fra High Court i Kigali (tilsvarer vår tingrett) var innhentet. Advokat Brynjulf Risnes, som jeg har engasjert i saken på vegne av Joseph Nkusi, sendte dommen til UNE som igjen fikk den oversatt til norsk og så gjorde om på sitt vedtak. Det var veldig bra. 

Det er likevel slik at omgjøringen kun er et første steg for å rette opp i feilen. Det er nå overmåte viktig å få Nkusi løslatt fra fengsel og hentet tilbake til Norge. Her må selvfølgelig utenrikstjenesten være behjelpelig, slik vi har sett i tilfeller som Joshua French i 2017 og Frode Berg i 2019.

Da Frode Berg ble løslatt i Moskva, ble det kjent at utenrikstjenesten hadde besøkt han i fengslet annenhver torsdag i hele fengslingsperioden. Frode Berg var dømt for spionasje. Joseph Nkusi havnet i rwandisk fengsel på grunn av UNEs feil. UNE burde be utenrikstjenesten om å sørge for regelmessige besøk av Nkusi i fengslet. Kanskje har de gjort det, men hittil har ingen representant for Norge besøkt Nkusi.

UNE uttaler at de vil redusere skaden av sine feil for de som er berørt. Det er da et paradoks at de så langt ikke har gjort noe som helst for å redusere skadevirkninger for Nkusis familie. Jeg tenker spesielt på Nkusis to mindreårige barn som mister skolegang på grunn av morens betalingsproblemer, en direkte konsekvens av at hovedforsørger sitter i fengsel uten inntekt.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere