Reidar Holtet

21

Biskop Helga Byfugliens talende taushet.

De som har fulgt godt med på verdidebatt.no vil ha registrert at jeg for et drøyt halvår siden utfordret biskop Byfuglien til å komme med sin bibelske begrunnelse for kirkens vedtak om homovigsel. Vedtaket ble fattet med hennes støtte som preses og leder av bispemøtet.

Publisert: 13. jan 2020

Det har hittil vært umulig å få denne begrunnelsen. Hun gjorde et forsøk på å vri seg unna spørsmålet ved å gi et kort tilsvar på verdidebatt.no der hun henviste til en offentlig samlivsutredning med ”teologiske overveielser”som grunnlag for sin støtte til vedtaket. I min forståelse av kristentroens grunn er det Bibelen som er basis for liv og lære i kirken, ikke en offentlig samlivsutredning. Det ga jeg uttrykk for i et tilsvar 19.08.19, der jeg nøye presiserte at mitt spørsmål var hvor i Bibelen hun finner legitimitet for vedtaket. Da ble det stille på biskopen.

Etter det har jeg med ujevne mellomrom purret på svar, forgjeves. Jeg har sendt henne mange oppfordringer pr. e-post helt fram til nå, og har også appellert til hennes samvittighet, uten reaksjon. Det eneste jeg har fått er én tilbakemelding fra henne i en e-post 19.11.19 der hun sier at hun ikke vil ha ytterligere kommuniksjon med meg fordi vi har ulikt syn på homovigsel. Som om det vedrører saken! Jeg har bare stilt et spørsmål om bibelsk, ikke teologisk, begrunnelse. I tillegg har jeg fått en kort e-post fra hennes rådgiver Helge Nylenna 03.12.19, der han på hennes vegne vil avslutte kommuniksjonen ut i løse luften. Etter over et halvt år med purringer, senest nå på nyåret, er dette alt jeg har fått, overhodet ikke et forsøk engang på å besvare mitt spørsmål!

Slik opptrer den øverste geistlig ansvarlige i vår kirke. Det er egentlig helt utrolig. Er det fortsatt noen som undres over hvorfor kirken mister innflytelse og respekt blant folk flest og i vårt samfunn? Det er dypt tragisk at vi har en så svak biskop på topp i DNK. Hun våger ikke å gi noen respons på mitt grunnleggende spørsmål. Hennes taushet er dog talende, hun har rett og slett ikke noe svar. Det er avslørende, ja egentlig enda verre, fordi det nevnte vedtaket i såfall er truffet på gale premisser, og at det i praksis er irreversibelt. Blinde har veiledet blinde!

Drammen 11.01.2020

Reidar Holtet

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2771 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1278 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 1002 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 687 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 620 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere