Kjell G. Kristensen

86

Bibelen og klimapolitikk

Noen mener Bibelen nevner noe om klimaendringer, men nå er jo Bibelen en bok som man kan få noe ut av om alt, også det værmessige. Så her gir jeg noen hint om hva den sier om noe som kan se ut som klimaendring.

Publisert: 13. des 2019

Hvis man skulle se etter hva Bibelen sier om klimatiske endringer, så bør en nok også være klar over at menneskene ikke er herre over været ennå, eller endre det i så måte. Det kommer jo frem i Matt. 16 da fariseerne og saddukeerne ville sette Jesus på prøve og spør ham etter tegn fra himmelen. 

De kunne spå været – men å tyde andre himmeltegn eller å gjøre noe med været i seg selv, ser ikke ut til å være opp til dem... men i Åp.11 ser det ut til å skje noe. To profeter ser i det minste ut til å kunne lukke himmelen så det ikke faller noe regn på jorden så lenge de er profeter... om dette er gode eller dårlige nyheter kommer an på hvem man da spør?

En bonde ville nok ikke likt at avlingen hans ikke fikk nedbør i overskuelig fremtid, mens befolkninger som trues av havstigning ville nok  fått en etterlengtet pause? 

Det mange ikke riktig får med seg fra Bibelen når man skal la den si noe om klimatiske forhold, er at den påstår at slik som det var under Noahs dager, slik vil det også være når menneskesønnen kommer (Matt.24.37f.)

I Jes.11.15 kan man lese om at Herren skal tørke ut havbukten i Egypt og kløve storelven (Nilen?) til sjubekkefar slik at en kan gå tørrskodd over...

Naturkatastrofer er det lite mennesker kan hamle opp med. Jeg vet også om at målinger som er gjort i laboratorieforsøk ikke stemmer overens med de kalkulasjonene som publiseres som riktige. En pensjonert professor sier i et lite hjertesukk:

«Det bør være kjent at en av teoriene bak drivhuseffekten er at CO2 i lufta påvirker absorpsjonsevnen for infrarød stråling.»

Mindre kjent er kanskje at laboratorieforsøk gjennomført av spesialister på infrarød stråling bare viser marginale effekter, selv med en flerdobling av dagens CO2-nivå. Det er påfallende at FNs klimapanel ikke publiserer disse resultatene.

Ellers er det uforståelig for meg at man helt fra klimadebattens start har beregnet utslipp per individ, i stedet for, mer korrekt, per arealenhet for de respektive land. Per individ ligger vårt land omtrent midt på treet i verdenssammenheng, mens per arealenhet ligger vi omtrent på bunn. I tillegg har vi skoger og havområder som absorberer omtrent halvparten av utslippene."

Sitat slutt.

https://resett.no/2019/05/06/klimasukk-fra-en-pensjonert-professor/

Det som er litt rart å tenke på, er at når naturen ikke følger det mennesker har regnet ut som normalen, ja, så begynner de å se ettersyndebukker. Det som er enda rarere er at man finner syndebukker i meteornedslag som antakelig er skyld i at klimaet i dag kanskje er kjøligere og med mer is enn det burde ha vært! 

https://forskning.no/geologi-gronland-istiden/enormt-krater-oppdaget-meteoritt-rammet-gronland-med-kraft-som-47-millioner-hiroshima-bomber/1262576

https://illvit.no/universet/solsystemet/meteor/gigantisk-meteor-sendte-forfedrene-vaare-i-fryseren


4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
25 dager siden / 1681 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
5 dager siden / 1594 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
25 dager siden / 1188 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
21 dager siden / 1152 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 875 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
15 dager siden / 823 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 788 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere