Sigurd Ormbostad

7

Hvor er Kirken?

Publisert: 10. des 2019  /  890 visninger.

I 1872 utga Dostojevskij sin roman De besatte. Den var et kraftfullt oppgjør med de nihilistiske strømninger som var på frammarsj i Russland på den tiden. På tittelbladet står et dikt av Pusjkin, hvor vi bl.a. leser (i Einar Thomassens danske oversettelse): "Endeløs, besat og svimmel, uden grænse, uden form, fyger hid en åndevrimmel, som novemberløv i storm".

Romanen, og spesielt Pusjkins dikt, har i den senere tid stadig vendt tilbake til meg når jeg i media følger debatten om "kjønnsdekonstruksjon" og "det seksuelle mangfold" som foreningen Fri, og nå også politiske partier, vil promotere i skole og barnehage. Jeg opplever det som helt utrolig at seriøsee politiske partier kan gå inn for dette, og spør: Forstår de rekkevidden av det de går inn for? 

Desto mer oppløftende har det kommet vektige motforestillinger fra fagfolk med psykologisk kompetanse på barn og ungdom. Men det ser ut til at de bare blir oversett. Og de få politikere som ytrer betenkeligheter får gjennomgå; de bør skamme seg får, en inntrykk av. Jeg beundrer de politikere som har mot til å gå mot strømmen, ikke minst Kjell Ingolf Ropstad.

Som aktiv kirkemedlem er jeg svært betenkt over den passivitet vi ser fra Kirkens side. Kirken skulle vel være den som står aller nærmest til å være en motstemme til den totale dekonstruksjon av dypt rotfestet verdier som nå skjer. Ser ikke Kirkens ledere hvilke fatale konsekvenser dette kan få? Hvorfor hever de ikke sin røst til protest? Forstår de ikke hva som skjer? Eller synes de at som skjer er greit? Hvor er Kirkens hyrder, biskopene? Hvorfor er det så taust? 

Det fortoner seg som et tankekors at framtredende fagkolleger av meg kommer med klare advarsler om utviklingen, mens Kirken er taus.

Sigurd Ormbostad, psykolog/pensjonist


15 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
19 dager siden / 1185 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1173 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 955 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 810 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 693 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 647 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere