Jørn Maurstad

45

Kan Bibeloverskrifter noen ganger inneholde feil teologi?

I forbindelse med reformasjonsjubileet, så skrev Bibelselskapets magasin Bibelgaven 4|17, en kort artikkel om diskusjonen i Tyskland om jødefiendtlige ord i Luther Bibelen. Bibelgaven siterer Biskop Kähler som påpeker at de fleste jødefiendtlige ordene står i overskriftene, men som ikke selv er en del Bibelteksten. Diskusjon om Bibeloverskrifter har ikke vært gjort i forbindelse med homofilidebatten. Men kanskje det er på tide?

Publisert: 10. des 2019

Diskusjonen av tyske bibeloversettelser, viser at man ikke skal ta lett på innholdet av overskrifter.

I Bibelselskapets 2011 utgave brukes overskriften ‘Guds dom over hedenskapet’ som overskrift på avsnittet vers 18-32 i Romerbrevets første kapitel. Men hverken ordene ‘dom’ eller ‘hedenskap’ eller ‘hedninger’ brukes i Rom 1, 18-32 i 2011 utgaven. Først i kapitel 2, så brukes ordet ‘dom’ og ordet ‘hedninger’.

I utredningen ‘Sammen: Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv’, nevnes overskriften eksplisitt i delavsnitt 5.5.4 (Homoseksualitet og homofilt samliv). Dette gjøres i forbindelse med en tolkning av Rom 1, 18-32. Hvis overskriften skal oppfattes identisk med den tolkningen som gis i utredningen ‘Sammen’, så kan det være grunn nok til å endre på overskriften.

I delavsnitt 5.5.4, skriver de:

«Paulus sin forståelse av homoseksualitet finner vi klarest uttrykt i Rom 1,18-32, et avsnitt som i vår nye bibeloversettelse har fått overskriften: «Dom over hedenskapet». Paulus forstår her homoseksuelle handlinger som uttrykk for Guds dom over hedningenes avgudsdyrkelse. Hedningene «byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen», og derfor «overga Gud dem til skammelige lidenskaper» og et «unaturlig» kjønnsliv (1,25f)».  

Men stemmer denne tolkningen med den aktuelle Bibelteksten?

For det første: Her har man tatt i bruk et ord som ikke står i teksten. Det er ordet ‘hedningene’. I den siste setningen er ordet ‘hedningene’ satt inn foran et sitat i fra vers 25. For det andre så skriver de: «Paulus forstår her homoseksuelle handlinger som uttrykk for Guds dom over hedningenes avgudsdyrkelse». Men dette er en ulogisk påstand. Innbyggerne i Sodoma ble ikke straffet med at alle ble homoseksuelle!  

I Rom 1,18 -32 brukes utrykket: ‘derfor overga Gud dem til,’ i versene 24,26 og 28. Men når Paulus bruker ordet ‘dom’ i kapitel 2, skjer dette på en annen måte enn slik som hvor ordet ‘overga’ brukes i kapitel 1. I kapitel 2 henvises til en bestemt dag. I vers 5 står det blant annet: «(…) hoper du opp vrede over deg til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom». ‘Dom’ og ‘overga til’ er altså i denne sammenheng ikke nødvendigvis det samme.

Tradisjonelt så har man tolket dette avsnittet til å handle om hedninger, og et noe senere tekstavsnitt til å handle om jøder. Men starten på Rom 2, antyder at meningen kan ha vært en annen enn å ta gruppene hver for seg. Merk derfor følgende. Rom 1,18 har en allmenn adresse. Verset henvender seg til alle som holder sannheten nede i urett. Rom 2,8 gjentar innholdet i Rom 1,18. Beskrivelsen gitt i v18- 32, kunne like gjerne ha passet på Israelfolkets mange synder som på hedningers. Se for eksempel 2.Kongebok 17, 13-17. Midtveis i 2.Kong 17 vers 15 så står det: «De fulgte tomhet og endte i tomhet». Sammenlikn dette med Rom1,21b hvor det står: «Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket».

Hva er Paulus sitt hovedtema i disse kapitlene? Jo, at både jøder og grekere stilles likt overfor Gud. Guds dom gjelder likt for jøde som for greker. Dette kommer tydelig frem i Rom2, 9-11. Derfor har ingen rett til å dømme den andre.

I delavsnitt 5.5.4 påstår de også at Paulus tolker homoseksuelt samliv som uttrykk for opprør mot Skaperen og Skaperens livslover. Men denne påstanden strider imot beretningen om syndfloden. Se 1.Mos 6, 1-2, 5 og Matt24, 37-38. Det er tydelig ifra disse tekstene at homofilt samliv ikke hadde noe å gjøre med syndfloden. Det er vanskelig å finne en annen historie i Bibelen, som uttrykker opprør mot Skaperen mer enn denne. Merk også at mye av innholdet beskrevet i Rom1, 18-32, blir gjentatt i Rom3,9-18, uten at homoseksuelle handlinger nevnes.

Å knytte dette avsnittet utelukkende til hedningers avgudsdyrkelse eller skapelsesteologi, strider imot det som står i Apg17,23-31 (Paulus sin tale i Aten) og 1.Kor1,21.

Tankegangen presentert i delavsnitt 5.5.4 i utredningen Sammen, kan derfor ikke være i overenstemmelse med selve Bibelteksten. Det betyr at homoseksualitet har blitt beskrevet som synd, på en annen måte enn det Bibelen selv gir uttrykk for. Da blir det et spørsmål om overskriften ‘Guds dom over hedenskapet’ egentlig signaliserer et feil syndsbegrep.

De skriver også: «Paulus har en skapelsesteologisk fundert forståelse som vi gjenfinner gjennom hele Bibelen: Seksuelt samliv hører til i en relasjon mellom kvinne og mann. I Romerbrevet viser han så hvordan et opprør mot Skaperen bl.a. gir seg uttrykk i at den sentrale skapergitte relasjon mellom kjønnene blir «byttet ut» (1,26)».

I 1.Mos 19,1-10 og Dom 19,11-25 finnes to omtrent identiske historier. I begge fortellingene blir samme seksuelle forbrytelse, nemlig gruppevoldtekt sett på som verre hvis det utføres på en mann enn på en kvinne. Her er også den skapelsesgitte relasjonen mellom kjønnene brutt. Men hva skal vi se på her? Feilrettet begjær eller forskjellsbehandling? Det er ikke tilstrekkelig å bare konstatere brudd på relasjonen mellom kvinne og mann, for disse fortellingene. Da kan det heller ikke være det i forhold til Rom 1,26.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1218 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1115 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 851 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 602 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 572 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere