Gerard Oord

8

Smiths Venner på ville veier.

Det nye trosdokumentet som BCCs forstanderskap har forfattet avviker i høy grad fra den opprinnelige trosbekjennelsen som i sin tid ble lansert av menighetens grunnlegger J.O.Smith. Dokumentet er egnet til å skape forvirring. Mens Vårt Lands redaktør nevner at flere ting i trosgrunnlaget kan leses som en ny teologisk forståelse av sentrale spørsmål, sier Kronstad at han fra sin side mener at det nye trosgrunnlag mer må sees som en avklaring enn en endring. Dette er ønske tenkning fra Kronstads sin side. Det er i det hele tatt et stort spørsmål om dokumentet kan kalles for et trosdokument.

Publisert: 5. des 2019

Resultatet vil bli en høy grad av selvstrev fordi selve troensfundament, Jesus, blir forandret til det ugjenkjennelige.

Før vi starter med analysen må jeg klargjøre for hva Bibelen som regel legger i ordet "kjød" sarx på gresk. Selv om dette uttrykk, i spesiel sammenheng , kan bety kjøtt, kropp og kroppslig(somatisk), er hele Paulus teologi gjennomsyret av at han bruker dette ordet kjød" i betydning, kjødelig, syndig og fallent, nettopp i kontrast til det åndelige. Ordet blir derfor et uttrykk for menneskets falne natur.

I motsetning til det bruker forstanderskapet en helt ny definisjon av ordene "kjød og blod" som er temmelig diffust og som flere venner vil ha problemer med å forstå. De sier: "Når vi her bruker uttrykket "kjød og blod" er dette en referanse til denne identifikasjonen mellom Jesus og mennesket".Jeg stusset litt da jeg leste det. Men når jeg leser deres nye teologi skjønner jeg i hvilken retning det peker. Han var under samme kår som oss. Dvs. han kunne bli sliten, sulten, tørst og at han i det ytre var som et menneske å se til, men som de nevner  hadde Jesus ikke del i syndefallet og da regner jeg med at forstanderskapet tilskriver Jesus en natur som var hellig og ren uten synd som er i samsvar med både katolsk og Luthers teologi. 

Følgende avsnitt tar jeg med i sin helhet fordi det best illustrerer det totale frafallet fra den læren som har vært menighetens bærebjelke i over 100 år. Kommentaren  kommer som en reaksjon på en uttalelse fra "Elias Aslaksen at Jesus hadde et kjød som Adam etter fallet og at Jesus  fikk del i den natur som var fordervet og at det kan forstås som en devaluering av Jesus som uforenelig med å være sann Gud". Ja, den er uforenelig med å være sann Gud, men vi vet at Jesus gav avkall på å være Gud lik og ble et sant menneske med det samme kjød som vi har. Hebr. 2, 14-18. 1930 oversettelse.. Johan O Smith kaller den Jesus som dere nå omfavner som en "fantasiens Jesus". Side 177.  Stykker av Johan O. Smith. Dere trenger nok å lese litt oftere i den boka for å holde dere oppdatert, kjære brødre.

Så skriver dere videre:" Vi har derfor behov for å presisere: Jesus fikk aldri del i noe syndefall. Syndefallets konsekvens: åndelig død, utestengelse fra Gud og dermed også en natur uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med begjær etter det onde- noe som fører til den evige død for dem som ikke blir gjenfødt - var etter vår forståelse ikke noe Jesus hadde del i . Fordi Jesus var sann Gud hadde Jesus heller aldri det onde begjær". Dere fortsetter med å gjøre den samme tabbe ved å henvise til Jesus som sann Gud. Men hør hva J.O.Smith sier. Jeg sakser fra Web siden deres "Aktiv Kristendom".  Er Kristus kommet i kjød? "Dersom Kristi kjød var som Adams før fallet kunne ikke djevelen bli gjort til intet ved døden, for død og djevel var for Adam før fallet ukjente ting.  Kristus påtok seg heller ikke englenatur; for engler tar han seg ikke av...Derfor måtte Han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder: For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Hebr. 2:16-18." Noen sier, (akkurat som dere) at Kristus ikke hadde et kjød hvori lysten kunne dra og lokke: Ja, hadde han ikke det, så hadde han heller ikke kjød og blod som oss; og hadde han ikke kjød og blod som oss, da ble han heller ikke fristet som oss, og kan ikke heller være noen yppersteprest for oss med kjennskap og medynk for oss i fristelser". Smith sier videre. Å fornekte at Jesus er kommet i kjød (med en fallen natur) er å gjøre hans verk til intet. Deres trosdokument  legger opp til det.

"Gud fordømte synden i kjødet,  I hvis kjød blir synden fordømt? Var det Olsens, Hansens og Pedersens kjød? Nei, det var i Kristi kjød. Rom 8,3."  Det blir også svært inkonsekvent når dere videre sier at Jesus ble fristet. Etter deres nye konsept var jo Jesus sann Gud og det står i Jakobs brev 1, 13 at Gud ikke fristes av det onde. Hvor er logikken?

 Dere skriver: "Så snart fristelsen melder seg skal vi akte oss som døde for synden. Rom. 6,11". Vi kan spørre, hvorfor har vi mulighet til å akte oss døde for synden?  Jo svaret er fordi Jesus tok vår falne natur på seg og dødet denne kjødelige naturen med alt det onde begjæret ved Ånden. Nå kan vi ved tro på Kristi verk akte oss døde for synden. Men det kan ikke dere med deres nye forståelse. Ifølge deres forståelse hadde Jesus ikke det onde begjær i seg, men da kunne han jo ikke døde det heller og da går det heller ikke an for oss å akte oss død for den! Selvstrev blir resultatet. Dere skriver videre at hvis Jesus hadde vært en del av den falne menneskeslekten så hadde han selv trengt et offer for synden. Det blir helt feil. Jesus syndet aldri og trengte av den grunn ikke noe offer for synd." Jesus var hellig og ren med en fallen natur fordi han aldri ga etter for fristelser og begjær.

Kronstad sier videre om samarbeidet i NKR at det skal være rom for å beholde sin egenart og sitt eget trosgrunnlag innenfor disse rammene". Betyr det at BCC på sine hjemmesider fortsatt fritt skal kunne publisere sitt opprinnelige syn på Kristus åpenbart i kjød, mens de i det offentlige rom kan vifte med den nye trosbekjennelsen som er diametral motsatt den som J.O. Smith i sin tid har forfattet, men i samsvar med NKRs teologi? Hvis ja så vil dette føre til dobbelthet og til dobbeltmennesker. Blir ikke det litt løgnaktig? Vi så dette allerede på siste Påskestevnet da Kåre Smith gikk sterkt ut mot de som påstod at menigheten hadde forandret på læren. Da ropte han at det ikke var forandret en tøddel på læren. Ser man på det nye trosdokumentet da er læren blitt 100% forandret, mens på menighetens hjemme sider er det ikke forandret en tøddel. Det gjelder bare å trekke frem det riktige kortet så snakker man alltid sant. Dobbelthet er falskhet. Det virker som om forstanderskapet  i visse tilfeller er villig til å gi fra seg troen  på den sanne Jesus og presentere en fantasiens Jesus for å få økonomiske fordeler i form av en større kundekrets for utleie. Hvilke andre motiver kunne forstanderskapet ellers ha og vil NKR godkjenne en slik dobbelmoral og dobbel trosbekjennelse?

Gerard Oord

Har vært medlem i Smiths venner i ca. 30 år fram til 1992.

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
16 dager siden / 1202 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
22 dager siden / 1201 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
8 dager siden / 843 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 752 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 638 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
rundt 1 måned siden / 585 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere