Jørn Maurstad

60

Mer om Til Helhet. Svar til Erling Lundeby.

Jeg har noen flere spørsmål til deg Lundeby. Håper du vil ta deg tid til å svare på disse også.

Publisert: 3. des 2019

Så bra at du tok deg tid til å svare Erling Lundeby. Men jeg har ikke blitt beroliget av svarene dine.

Jeg synes at det er helt i orden at homofile velger å leve i sølibat. Etter min oppfatning er det støtte for et slikt valg i det vedtaket som kirkemøtet gjorde, ved at kirken skal ha to syn i ekteskaps spørsmålet. Å anerkjenne at det også finnes gode begrunnelser for aksept av homofilt samliv, betyr ikke at homofile ikke skal få leve i sølibat.

Det er mangel på kritisk vurdering av de problemene som har kommet frem, som er det største problemet med Til Helhet. Jeg oppfatter ditt svar dithen at du avviser en debatt om Ekteskapserklæring ved å skrive at du ikke går god for alle formuleringene, og henviser i stedet til Bjørn Helge Sandvei.

Jeg skal ta frem følgende i fra Sandvei. I sin kritikk av Sammen (Samlivsutredningen) henviser han til en uttalelse i fra den ene siden av Lærenemndas uttalelse i fra 2006. Det er den som gir støtte til hans kritikk (Lærenemnda side 95). Men nemnda leverte to innstillinger, som konkluderer ulikt angående sammenhengen mellom antikken og nåtidens syn på homofili. Under avsnittet Homoseksuell praksis i den gresk-romerske verden finnes begge redegjørelsene. Og under avsnittet Samlede resonnementer fra nemndsmedlemmene finnes to innstillinger, en som argumenterer for å anerkjenne homofilt samliv, og en som argumenterer imot.

Jeg spurte om du kunne vise til at det som Ekteskapserklæring kommer med av kritikk, kan gjenfinnes i argumentene faktisk skrevet av de som argumenterer for å anerkjenne homofilt samliv. Sandvei sin utredning svarer ikke på dette spørsmålet. I Ekteskapserklæring så gis det inntrykk av, at de som argumenterer for å anerkjenne homofilt samliv, har kommet frem til dette ved å nedskrive Bibelens bud. Med andre ord; Til Helhet baserer sin virksomhet på en ensidig argumentasjon, som gir et uriktig, og negativt bilde av hva andre kristne har ment i denne saken. Etter min mening så er dette et etisk betenkelig ståsted å ha, i møtet med sårbare mennesker.

Jeg har derfor et nytt spørsmål til deg Lundeby: Er det slik at de som dere betegner som kompetente sjelesørgere, heller ikke har satt seg inn i hvordan argumentasjon for å anerkjenne homofilt samliv egentlig er? Gjelder dette særlig for International Federation for Therapeutic and Councelling Choice?

Thomas Erlandsen skriver følgende om nedleggelsen av Exodus bevegelsen (Jeg var homo og dere tok imot meg, 22.nov 2017 på verdidebatt): «Exodus international startet på 1970-tallet og varte frem til 2013, da organisasjonen la ned. Exodus-organisasjonene har hatt profesjonelle fagteam og vært det stedet alle har kunnet peke til for vellykkede prosjekter med å få homofile helbredet, leve i sølibat eller tross sin homoseksuelle orientering, leve i heteroseksuelle ekteskap. I 2013 ba lederen for Exodus, Alan Chambers, om tilgivelse for all smerte ex-gay-organisasjonene har påført mennesker. Han ba om tilgivelse for skam og skyld de har påført homoseksuelle og for at man forkynte at en endring var mulig for alle. Men mest av alt ba han om tilgivelse for at mange har kjent at Gud ikke har akseptert dem og derfor mistet troen, og for at flere har tatt sitt eget liv på grunn av dette».

Det er en refleksjon over disse alvorlige forhold jeg savner i ditt svar. I stedet så svarer du med: «Vi er godt kjent med at det selvsupplerende lederskapet nedla organisasjonen som følge av at de endret ståsted». Dette kan vanskelig sees på som noe annet enn en avvisning av problemet. Men har du satt deg inn i begrunnelsen som er gitt for nedleggelsen Lundeby? Har Til Helhet gjort noen selvstendig utredning av dette materialet, og hvor kan man eventuelt finne den?

Thomas Erlandsen skriver følgende om Niclas Öjerbrandt, en av forfatterne i boken Välkomna varandra: Niclas Öjebrandt: Forkynner og bibellærer med mange års erfaring som pastor i Evangeliska frikyrken og pingsrörelsen. I dag hører han hjemme i Immanuelskyrkan (EFK) i Örebro.

Boken Vâlkomna varandra er en relativt ny bok som har kommet ut i fra frikirkeligheten i Sverige. Det er også kommet en debattbok til denne. I boken Välkomna varandra viser Öjebrandt i et eget kapittel hvor tydelig det er at Bibelen kun henvender seg til utnyttende og egoistisk homoseksualitet og ikke trofaste, likeverdige og livslange homofile relasjoner.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 2889 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
28 dager siden / 2065 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
10 dager siden / 1101 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
24 dager siden / 613 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
9 dager siden / 573 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
3 dager siden / 463 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere