Paul Leer-Salvesen

14

Skal vi forby det vi ikke liker?

Bør strafferetten tas i bruk for å forby konverteringsterapi og brenning av Koranen. Disse spørsmålene gjelder hvor mye juss vi skal ha, og hva som bør overlates det etiske ordskiftet. Artikkelforfatteren argumenterer for å bruke strafferetten i det ene tilfellet, men ikke i det andre-

Publisert: 25. nov 2019

På to ulike områder har vi i den senere tid diskutert om straffeloven bør tas i bruk for å bekjempe praksiser mange mener er forkastelige: Bør det innføres et lovforbud mot å brenne Koranen (og andre hellige skrifter) på offentlig sted? Bør det innføres et lovforbud mot å tilby og praktisere såkalt «konverteringsterapi» overfor lhbt-personer? 

Begge disse praksisformene er etter mitt syn umoralske, og bør derfor møtes med skarp kritikk. Men spørsmålet er om strafferett, politi og rettsapparat er de riktige institusjonene til å behandle disse spørsmålene, og om forbud krenker andre grunnleggende rettigheter og friheter. Spørsmålet er i vid forstand hva som skal og bør juridifiseres, og hva som bør holdes innen den etiske diskursen. Jeg vil argumentere for at lovgiverne bør ta i bruk strafferetten i det ene tilfeller, men ikke i det andre.

I 1972 ble homoseksuell praksis avkriminalisert i Norge. Homofili forsvant fra våre nasjonale diagnoselister allerede i 1977, og fra WHO´s diagnosemanualer først i 1990. Det er altså 42 år siden norsk psykiatri avskaffet muligheten for å se på homofili som en sykdom. Derfor er det svært betenkelig å akseptere en terapiform som eksplisitt sikter inn mot å «helbrede» lhbt-personer og «gjøre dem» heterofile. Det at slike terapiformer finnes i Norge, og at mennesker primært i kristne miljøer opplever å få tilbud om slik behandling, er i seg selv svært stemplende og belastende. Det kan til og med være farlig. Vi vet at selvmordstallene er mer enn dobbelt så høye i denne gruppen som i andre grupper, og tallene for selvmordsforsøk er svært høye i de yngste aldersgruppene. Det er mulig å se på et straffebud mot konverteringsterapi som en naturlig forlengelse av endringer i samfunnets syn på ikke-heterofil seksualitet: Dette er ikke sykdom! Derfor bør ikke denne behandlingen være lovlig.

Noen innvender at religionsfriheten dermed innskrenkes og at en legger bånd på hva som kan praktiseres innen trossamfunnene. Det har skjedd store endringer i kirkelandskapet i synet på ekteskap og samliv. Men ennå er det fullt tillatt å være motstander av likekjønnete ekteskap og argumentere teologisk og etisk mot dette. Derfor er det vanskelig å se at religionsfriheten er truet. Et straffebud vil ikke innskrenke det teologiske mangfoldet på feltet eller begrense troende menneskers ytringsfrihet. Etter min mening er en av straffelovens viktigste oppgaver å gi utsatte grupper rettsvern og beskyttelse. Det kan Norge gi lhbt-personer i dette tilfellet. Det er de som trenger det. Konservative kristne har beskyttelse nok.

Det andre temaet som har vært diskutert, er hvorvidt brenning av Koranen bør forbys ved lov. Er det slik at troende mennesker trenger denne form for beskyttelse i et samfunn som både flagger religionsfriheten og ytringsfriheten høyt? Jeg får vondt i magen når jeg hører om demonstranter som brenner Koranen, eller for den saks skyld Bibelen. Jeg mener dette er dypt umoralsk. Men samtidig er dette en form for ytringer som bør møtes med andre «svar» enn strafferetten. Det gir ikke mening å fjerne blasfemiparagrafen samtidig som vi innfører et forbud mot brenning av hellige skrifter. Religionsfriheten er ikke truet av denne praksisformen, og det er vanskelig å se at utsatte grupper får ekstra rettsvern gjennom et forbud.

Vi verken kan eller skal forby alt vi ikke liker. Noe må få lov til å være «lovlig» selv om det er «umoralsk». Politiet har andre muligheter til å gripe inn under en demonstrasjon som kan komme ut av kontroll. De trenger ikke nye blasfemiparagrafer å forholde seg til i tillegg.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1506 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1411 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1101 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1003 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 671 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 456 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere