Morten Andreassen

35

ID/kreasjonisme – et sammensurium av begreper.

Begreper som forandrer mening alt etter hvordan vinden blåser. Darwinisme, evolusjon, evolusjonsteori, abiogense, ateisme i en salig gryte.

Publisert: 15. nov 2019

Det viser seg at bviser for ID/kreasjonisme er ofte det samme som mangel på beviser mot. Det fikk vi se mye av i Sigurd innlegg til meg fra  14.nov. 

Det er bare tid til på se av dette. Der sitater er brukt står tekst i kursiv.


Mitt svar er, at nei, det beviser slett ikke at jeg tar feil! Det han skriver, tyder på at dette ligger innenfor det potensialet som allerede finnes i genomet, og at denne endringen skyldes epigenitikken.

-

Du svarer på noe annet. Epigenetikk er ikke det jeg tenker på. Epigenetikk finnes på DNA/RNA nivå og av sitatet mitt ser du at det er ikke det jeg snakker om.

På den andre siden vet vi jo allerede fra før at biologiske organismer ofte innehar et formidabelt potensiale for tilpasning og variasjon. Feks stammer de fleste hunderaser fra ulven, og det er egentlig utrolig, når man ser hvor forskjellige hunderaser er seg imellom, og hvor forskjellig de kan være fra sin ulve-aner.

-

Det er ikke de fleste hunderaser som stammer fra ulv, det er ALLE.

Formidabel potensiale og evne for tilpasning er hjørnesteiner i evolusjon. Så jeg forstår ikke hvor du er tenkt deg. Hvor enn utrolig du syns det er spiller egentlig ingen rolle og er ingen grunn til å henvise til noe ENDA mer utrolig som forklaring. Det finnes en fullgod forklaring som er reel, han observeres og måles. Jeg tenker selvfølgelig på arv.

Ur-art!

-

Hvor er bevisene for denne perfekte ur-arten og at alt derifra er degenererte utgaver.  ?

Jeg har ikke pratet spesielt om epigenetikk. Men for den del er det ikke noe innen det fagfeltet som kan tas til inntekt for ID ei eller noe som taler i mot evolusjon. Epigenetikk arves fra generasjon til generasjon med de variasjoner som medfølger. Påstanden om at potensialet for endring/variasjon i generasjon 100 kontra generasjon 2 er på ingen måte gjort rede for. Ei heller der det noen logikk i det. Potensialet ligger i populasjonens evne til tilpasning (ikke individets). Det er innlysende at en større populasjon har større potensiale/evne til overlevelse rett og slett fordi det finnes mange genetiske varianter der at noen sannsynligvis har de egenskapene som trengs for overlevelse. Altså, om du har 1million naturlig forekommende ville chihuahuaer kontra 2 ville ulver ville jeg alltid satt pengene på de søte små.

Ta f.eks oss mennesker. Hva/hvem er vår ur-art. En ting er sikkert, vi deler slektskap med sjimpansen så denne ur-arten har vi også tilfelles. Er vi en degenerert versjon av denne arten. Er sjimpansen degenerert, er alle tidligere utgaver av mennesket oss overlegen (. Mener du at det ikke har oppstått noen genuint nytt sammenlignet med denne ut-arten. Ingenting nytt mellom oss og homo heidelbergensis, eller homo erectus ?

Vel, du har ikke mye tro på deg selv eller mennesket som art.


Videre, hvis Andreassen leser innleggene mine en gang til, så vil han kunne forstå at det er bevisst når jeg noen ganger skriver om darwinister, og andre ganger om ateister. Så nei, jeg blander ikke de to begrepene.

-

Om du leser hva jeg skriver, sa jeg nettopp tror at du gjorde det bevist. Jeg er fullstendig uenig i bruken av orden, jeg syns det uredelig og splittende. Jeg savnet en definisjon på hvordan du bruker begrepene. Gjerne med en begrunnelse også da jeg er overbevist at det finnes andre bedre dekkende ord.

Litt lengre ned ser jeg at du setter likhetstegn mellom darwinisme og makro-evolusjon for så litt senere også tilsynelatende inkludere abiogenese. Det finnes da helt greie definerte ord du kan bruke som ikke gir forvirringer som makroevolusjon og abiogenese som ikke er relatert til hverandre i det hele tatt.

ikke. 

-

Makro evolusjon er vanligvis definert som evolusjon ved eller over artsnivå (merk. det finnes ikke flere evolusjon, et er snakk om to disipliner av den samme evolusjonen. Du har også en tredje - evo-devo). Makro evolusjon ut fra defensjonen ovenfor er uomtvistelig bevist ved vårt slektskap til sjimpansene. Det å benekte at likheten er et resultat av direkte nedarves av er det samme som å benekte bevisene for en farskapstest.

Om du sammenligne kromosom 1 hos mennesket med kromosom 1 hos sjimpansen får du f.eks denne rapporten. Alle nødvendige data og verktøy er gratis tilgjengelig så du kan faktisk gjøre dette selv.

 

                         [MENNESKET]         [SJIMPANSEN]

[Sequences]

TotalSeqs                          1                    1

AlignedSeqs               1(100.00%)           1(100.00%)

UnalignedSeqs               0(0.00%)             0(0.00%)

[Bases]

TotalBases                 248956422            224244399

AlignedBases       222856831(89.52%)    220659911(98.40%)

UnalignedBases      26099591(10.48%)       3584488(1.60%)


Nå skal det også sies at det er bedre oppløsning på menneskets DNA slik at kromosom 1 til sjimpansen er mest sannsynlig litt større enn oppgitt her. Uansett er dette helt i tråd med hva som forventes gjennom nedarving. Det er ingen nødvendighet til å ty til en guddommelig inngripen ala ID. Det er da heller ingen forklaring så lenge man ikke kan dokumentere gud eller ID.

Andre eksempler på makro evolusjon er ringarter som har mange godt beskrevet tilfeller av.

Makro evolusjon er IKKE at liv har starte fra en enkelt celle.Jeg påviste i mitt forrige innlegg til ham, at det jeg anførte ikke er noe «god of the gaps»-argument, men tvert imot den eneste logiske slutningen ut fra de vitenskapelige fakta:

Jeg har bl.a. pekt på det faktum at det ikke finnes noen observasjoner på at verken proteiner eller en levende celle har blitt til av seg selv.

-

Jeg vil at du skal lese siste setningen en gang til, gjør det sakte. Altså, om det ikke finnes observasjoner på X så er svaret ID. Det er jo nærmest en perfekt definisjon på god-in-the-gaps.  Nå vil jeg også skyte inn at X i dette tilfellet er både unødvendig for- eller på noen måte tilknyttet evolusjonsteorien. Det er abiogense. 

Hvordan en levende celle har blitt til er for evo.t klinkende likegyldig, det samme gjelder for om proteiner kan bli til av seg selv. Noe som dessuten er all grunn til å tro da det ble bevist mulig for flere år siden.

Hvorfor er ikke dette tatt med i det vitenskapelige arbeidet til ID ?


Det eneste Andreassen trenger å gjøre for å tilbakevise disse argumentene, er å legge et eksempel på det motsatte på bordet. Enten et observert eksempel på et helt nytt protein, med en helt ny funksjon, som beviselig målløst har blitt til av seg selv, eller på en levende celle.

-

Nei, det er ikke opp til meg å bevise det motsatte. Det er opp til DEG å bevise DITT standpunkt. Dette viser atter en gang at så lenge ikke andre kan si deg/dere i mot så har dere rett - altså god-in-the-gap.

Dessuten så er prioner eksempler på proteiner med helt ny funksjon uten noen endring i DNA/RNA.

Og enda en gang, abiogenese er ikke evolusjonsteori.


Det er tilsynelatende abiogenese du har problemer med, hvorfor dette hatet mot evolusjonsteorien ?

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1506 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1411 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1101 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1003 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 671 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 456 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere