Dan Lyngmyr

204

Jeg har åpenbart lest en annen bibel enn Biskop Solveig Fiske og Therese Utgård.

Eller for den saks skyld Vårt Lands spaltist Johanna Bjerga eller Kirkerådslederen Kristin Gunnleiksrud Raaums bibel. For i praksis, sett fra deres ståsted, er ytringer som fastholder et tradisjonelt syn på ekteskapet, slik brorparten av verdens kirkesamfunn fastholder det , også i sjelesorg , fullstendig uakseptabelt. Både privat og offentlig.

Publisert: 13. nov 2019

Det store spørsmålet blir derfor om det finnes legitime rom igjen for slike ytringer ?

https://www.vl.no/verdidebatt/homoterapi-er-overgrep-1.1614456

https://www.vl.no/verdidebatt/uetiske-samtalar-om-homofili-1.1616343

Fordi - selv om deres reaksjoner i utgangspunktet skyldes det litt uklare begrepet " konverteringsterapi" , i alle fall hva dette innebærer i praksis,så henger dette like åpenbart sammen med deres grunnstandpunkt om et uforbeholdent ja til likekjønnet samliv , og at det derfor må anses som svært kritikkverdig å ytre standpunkter som ikke bifaller deres ståsted.

Slik oppfatter i alle fall jeg de fleste av deres uttalelser.

Men, det aller verste med deres argumentasjon er selvsagt å bli forsøkt fratatt det ståsted at det etter mitt skjønn ikke er noe motsetningsforhold mellom det å ubetinget elske sin neste , uansett kjønnsmessig orientering , og samtidig å fastholde bibelens gode og tydelige samlivsetikk.

Hakket verre blir det faktisk når det er et faktum at dette, de førstnevntes synspunkter , i det verdensvide kirkefellesskapet, er et standpunkt som er et marginalt fenomen og som generelt har svært liten oppslutning.

En overveldende kirkelig oppslutning.

Det er anslått at verdens kirkesamfunn har omkring 2,3 - 2,4 milliarder medlemmer (tallene varierer noe fra kilde til kilde). 

Verdens største kirkesamfunn, Den Katolske Kirke, har omkring 1,3 milliarder medlemmer.

Det nest største og trolig verdens raskest voksende kirkesamfunn, de ulike pinsekirkene, med anslagsvis 600 millioner medlemmer. (Selv om anslagene varierer ganske mye)

De ulike ortodokse kirkesamfunn.

Svært mange vestlige kirkesamfunn.

En overveldende majoritet av nordamerikanske kirkesamfunn.

En overveldende majoritet av søramerikanske kirkesamfunn.

En overveldende majoritet av afrikanske kirkesamfunn.

En overveldende majoritet av asiatiske kirkesamfunn.

M.a.o "hele" verden.

Og, selv om synet på hva ekteskapet er og hva det innebærer kan variere noe fra kirkesamfunn til kirkesamfunn – så er de alle enige på ett punkt;

Nemlig at ekteskapet er for en kvinne og en mann , og at likekjønnet samliv er synd og faller utenfor guds uttalte vilje slik dette beskrives i bibelen.  

Sterkt motsetningforhold til bibelens samlivsetikk.

Biskop Fiskes , Therese Utgårds, Johanna Bjerga og Kirkerådslederen Kristin Gunnleiksruds standpunkt til likekjønnet ekteskap og deres uttalte motvilje mot å i det hele kunne drøfte likekjønnende seksuelle relasjoner i en fortrolig  og privat samtale,  er derfor urovekkende og uakseptable.

Videre så er retten, i møte med deres utspill, til fritt å kunne hevde tradisjonelle ekteskapsforståelse i møte med f,eks konfirmasjonsungdom eller i private sjelesorgssamtaler - satt under et enda sterkere og uakseptabelt press. 

Og, deres standpunkt står altså  i et sterkt motsetningsforhold til bibelens gode og tydelige samlivsetikk, både i et velbegrunnet teologisk og historisk perspektiv,og er derfor først og fremst et marginalt fenomen i kristenheten globalt. 

Både Odd Sverre Hovets nylige artikkel her på VD, om "bibelens bud om homoseksuelle samleier" , eller Dag Øyvind Vincent Østerengs noen år gamle artikkel " om ekteskapet i bibelen", er informativ og nyttig lesning for alle som fortsatt fastholder bibelen som en god samlivsveileder.

For alle som søker mer bredde enn den "rettighetsorienterte" argumentasjon, så belyser begge disse to artiklene debatten godt og er lesverdige faktabaserte kunnskapsinnlegg.

Sett i lys av dette snakker/skriver spaltist Bjerga, Biskop Fiske, legen Utgård og kirkerådslederen Raaum, etter mitt skjønn - usant. (Om ekteskapet i bibelsk perspektiv)

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11753216-bibelens-bud-om-homoseksuelle-samleier

http://www.verdidebatt.no/innlegg/318761-ekteskapet-i-bibelen.


12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1217 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
18 dager siden / 1181 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
12 dager siden / 1169 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
4 dager siden / 722 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 709 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 645 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere