Morten Andreassen

35

Kreasjonisme/intelligent design og evolusjon er egentlig ikke så vanskelig

Men hvorfor er det likevel så vanskelig å få svar på påstandene som fremmes av ID bevegelsen innenfor dette tema.

Publisert: 11. nov 2019

Ta f.eks Sigurds svar til meg. Først av alt så var det bra jeg fikk svar. Posten min var egentlig en kladd som ikke var tenkt publisert slik den forelå.

Uansett, jeg la frem at ID ikke er noe annet enn god-in-the gap ved at resonnementet alltid følger samme generaliseringen ”jeg/vi vet ikke – derfor ID”. Sigur hadde en ypperlig anledning til å komme med informasjon som viser at jeg tok feil. Dessverre for begge parter var ikke så tilfelle.

Når Sigurd skriver ” ID og BioCosmos er dessuten ikke religiøse, og legger kun til grunn faktiske vitenskapelige funn i sitt arbeide” så er det litt merkelig at ikke disse funnene nødvendigvis ikke er spesielt interessant eller viktig. De nevnes ikke, men det som virkelig for spalte plass er Darwin, darwinisme og ateisme.

Det er stort sett påstander og observasjoner som er satt opp slik at det kan settes en konklusjon om at dette må være en designer for vi vet ikke om noe annet. En designer man ikke vet om eksisterer, og OM den eksister vet man ikke noen om vedkommende er involvert.

Det er vet ikke, på vet ikke som rett og slett ikke har noen verdi utover at det smarteste er egentlig å vente.

Nå er det også slik at noen av disse ”funnene” har et tilfeller av kjent kunnskap, som beviselig gjør dem falske. Så enten har man ikke giddet å gjøre undersøkelser eller så bryr man seg ikke om at det man sier ikke riktig. Om ”funnene” er reelle er de allerede hentet hentet fra etablert vitenskap. Det som IKKE medfølger fra vitenskapen er konklusjon, ID er rett og slett bare kaster sin egen konklusjon på, da helt uten begynnelse, annet enn ”vet ikke – derfor ID”

Jeg spurte direkte om å få bevis for at proteiner ikke kan bli til av seg selv. Det fikk jeg selvfølgelig ikke. Det jeg fikk var at sparkesykler ikke kan bli til av seg selv, noe som i seg selv ikke er et bevis for noe som helst annen enn en ny tom påstand og en fullstendig fravær av biologisk forståelse. 

Om det fantes bevis burde det være mye raskere med en link og 2-3 forklarende setninger. Et slik latterlig utspill viser bare at bevisene manglet (noe jeg allerede viste og forklare hvorfor i min opprinnelige innlegg).

Jeg skrev IKKE at vi deler 99% av genene med sjimpansene og jeg tilbakeholder ingen informasjon. Jeg sa spesifikt protein gener. Det på grunn av at DU pratet om proteiner og jeg spurte deg om hvordan dette passer inn. jeg fulgte deg opp på ditt eget team. Jeg ser at du ikke ønsket å svare på dette spørsmålet, men valgte heller å hoppe over på noe helt annet. Hvorfor ?

ID har ALDRI predikert funksjon til Junk-DNA. Og dessuten viste man om junk-DNA med funksjoner lenge før kreasjonisme ble til ID.

Begrepet Junk-DNA har en historie, sjekk denne opp. Det du legger frem er ikke i nærheten av redelig fremstilling. Junk-DNA ble introdusert (uheldig sådan) som en betegnelse på DNA som ikke koder for proteiner, dette på en tid der man trodde at proteiner styrte showet og potensielle andre funksjoner ikke var undersøkt. I dag vet man mye mer og DNA som ikke koder for proteiner kalles nå for ”ikke-kodende”. Selv om navet tyder på at disse er ikke kodende er det ikke sant, de er i høyeste grad kodende, bare ikke for proteiner. Det er ikke viktig å vite til historien så lenge begrepet bruke rett, i ditt tilfelle bruker du den ikke rett og du kjenner heller ikke til historien (vel du gjør det nå).

Og dessuten så er junk-DNA (som egentlig ikke er junk)  eller ikke-kodende DNA som det også heter (som egentlig ikke er ikke-kodende) svært gode bevis for evolusjon. Se, f.eks her, her, her, her og her bare i den siste måneden.

Proteiner med nye funksjoner er beskrevet til det kjedsommelige. Det er ikke krav om at et slik protein skal oppstå fra intet eller fra grunnen av for den del. Det er heller ikke krav til antall genomiske endringer som må til. Som jeg fortalte tidligere så er det eksempler for helt ny funksjon til et protein helt uten endringer av i DNA eller RNA. Det av vi vet dette beviser deg feil, Og, like viktig, om dette aldri var blitt observert så bidrar det ingenting til påstanden om ID er korrekt. Ingen observasjon er ikke en observasjon for ID. Og de observasjonene vi har er IKKE i tråd med påstandene dine eller konklusjon om en designer.


Sitat Sigurd: ”Når du viser til våre genetiske likheter med sjimpansene, så må du selvfølgelig være klar over at dette ikke utgjør noen evidens for darwinismen.”

Jeg antar at med darwinismen så mener du evolusjon. I såfall hvorfor sier du ikke det ?. Hvorfor skal du ha Darwin og ateisme med i alt ? 

Vår genetiske likhet med sjimpansen er et bevis på vårt slektskap på nøyaktig samme måte som at en farskapstest er bevis for slektskap. Vitenskapen har så god kjennskap DNA og så nøyaktige instrumenter at de er i stand til å avgjøre slektskap at en enkelt celle.

Dette er fundamentet i moderne rettsmedisin og konklusjon er fullstendig entydig. Genomiske data beviser slektskap mellom mennesket og sjimpanser, det er umulig på redelig vis benekte dette. Du åpne en konsulent tjeneste der du bruker Volvo trikset ditt for fritagelse for dine klienters farskapsbidrag.


Så er det også den merkelige situasjonen at det påståes at det ikke er noen konflikt mellom ID, vitenskap, kristendom og (mangel av) tro. Dette etter en innlegg der det utelukkende fokuseres på Darwin og ateister IKKE vitenskap og evolusjon. Du påstår at andre lager stråmenn, så følger du selv opp med en bekreftelse på at de hadde rett.

Se bare på tittelen som ble benyttet ” Morten A. – om tro, ID og darwinisme”.

Hva mener jeg om darwinisme?, Jo, ingen verdens ting.. Jeg spurte til og med deg om hva du mener med det. Selvfølgelig fikk jeg ikke svar så jeg måtte her bare anta hva du mener. Så tittelen din om at jeg har uttalt med om darwinisme er i beste fall en stråmann. Men mest sannsynlig en bevist handling for å skape splid og konflikt, akkurat det mottatte av det du skal ha det til.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1499 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1095 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 995 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 818 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 488 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere