Fred Winther Holt

25

Joseph Nkusi visste at han kom til å bli forfulgt – UNE "visste" bedre

Tre år er gått siden Dr Joseph Nkusi ble tvangsreturnert til Rwanda. Utlendingsnemnda trodde ikke at han risikerte forfølgelse ved retur. Nå soner han 10 års fengsel for å ha skrevet regimekritiske artikler under opphold i Norge.

Publisert: 11. nov 2019

Det var etter et opphold som forsker ved Universitetet i Bergen at Joseph Nkusi i 2010 hoppet av og søkte beskyttelse i Norge. I Bergen deltok han i et internasjonalt forskningssamarbeid om Nilen-bassenget i Afrika.

Nkusi ble ikke trodd av Utlendingsnemnda, og heller ikke av Oslo tingrett, da han påsto at han risikerte å bli forfulgt av det rwandiske regimet ved retur til hjemlandet. Før rettskraftig dom fra tingretten forelå, ble han i oktober 2016 tvangsreturnert til Rwanda. Ved ankomst Kigali havnet han rett i fengsel.

Utlendingsnemnda har innrømmet at de gjorde en alvorlig feil da de avslo Nkusis asylsøknad. Norge har utvilsomt brutt sine forpliktelser i henhold til flyktningkonvensjonen. Det er en reell risiko for at Nkusi ikke vil klare å overleve sju år til i fengslet Mageragere i utkanten av Rwandas hovedstad Kigali.

Hva skjer i utlendingsforvaltningen når en mann som hadde rettmessig krav på beskyttelse, blir tvangsreturnert til forfølgelse i sitt hjemland? Er det tilstrekkelig at Utlendingsnemnda legger seg flate og innrømmer feil? Eller skulle det vært gjennomført en uavhengig gransking av Utlendingsnemndas praksis når det gjelder denne og andre rwandiske asylsøkere?

Dr Nkusi befinner seg i en livstruende situasjon. Det viktigste på kort sikt må være å begrense negative konsekvenser av den katastrofale feilvurdering som ble gjort. Norge må gjøre alt som er mulig for å få Nkusi løslatt fra fengsel i Rwanda og hentet tilbake.

Etter at dommen på 10 års fengsel kom i mars 2018, valgte Utlendingsnemnda å gjøre om på sitt tidligere vedtak. Nkusi ble gitt beskyttelse som politisk flyktning med rett til arbeid og permanent opphold i Norge. Om han overlever og kommer til Norge, vil han også ha rett til å få sin kone og to mindreårige barn hit gjennom familieinnvandring.

Joseph Nkusi har sin doktorgrad (PhD) fra et universitet i Libya. Han lå ikke på latsiden mens han forgjeves ventet på å bli trodd av norske myndigheter. Han studerte til master i medisin ved Universitetet i Oslo og tok kurser i journalistikk ved et universitet i USA. Han har de beste skussmål fra nordmenn som kjenner han godt fra steder han bodde i Norge.

Det er nylig startet et opprop under overskriften UD må snarest få Dr Joseph Nkusi ut av fengsel og tilbake til Norge. Ved å gå inn på oppropet vil man finne mer informasjon om selve saken, med noen kilder fra medieoppslag i Norge og Rwanda. 

Joseph Nkusi har ikke som Frode Berg fra Kirkenes (sitter i fengsel i Moskva) noe lokalsamfunn til å støtte seg i kravet om løslatelse og tilbakehenting til Norge. Nkusi er avhengig av at mennesker på grasrotplan blir kjent med saken og velger å gjøre noe.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere