Sigurd Eikaas

22

Om Tunstads «virkelighetens verden»

Forfatter og biolog Erik Tunstad skriver i et innlegg i Vårt Land man. 4 nov. at «Intelligent design har intet grunnlag i virkelighetens verden».

Publisert: 12. nov 2019

Hva mener Tunstad med «virkelighetens verden»? Mener han «…i de vitenskaplige fakta», eller begrunner han sin påstand i sitt materialistiske verdensbilde? Det han skriver tyder på at han henviser til begge deler. Jeg må avgrense meg til å omtale det siste.

Tunstad kaller feks i innlegget sitt all religion for «fri fantasi». Han er med andre ord ateist og materialist/naturalist, og han forutsetter dermed prinsipielt at ikke noe i vårt univers kan ha sin årsak i noe utenfor denne verden av tid og rom. 

Men denne troen har intet grunnlag i vitenskapen. Naturvitenskapen kan simpelthen ikke uttale seg hva som måtte finnes utenfor vårt fysiske univers. Heller ikke kan den si at det ikke finnes noen ting der.

Tvert imot, så vet vi fra nettopp vitenskapen, at universet ikke har eksistert bestandig, men at den har en begynnelse. Og legger vi da normal logikk og rasjonalitet til grunn, så må vi slutte at universet dermed må ha en årsak. Videre kan vi slutte at denne årsaken nettopp må ligge utenfor vårt univers, - dvs utenfor tid og rom. For eneste alternativ ville være at universet var syklisk på en eller annen måte, men dette har ingen støtte i evidenser. I stedet forteller alle evidenser at universet vil fortsette å ekspandere i all framtid.

Vi kan også logisk konkludere at denne årsaken må være levende, fordi intet livløst kan forårsake en helt ny årsaksrekke, - som jo universet dermed representerer. Osv.

Den forutsetningen som Tunstad legger til grunn for påstanden om at «ID har intet grunnlag i virkelighetens verden», holder dermed ikke. Det naturalistiske paradigmet han legger til grunn for sitt vitenskapssyn, er ikke gyldig. 

Det er tvert imot Tunstads eget ateistiske verdensbilde og livssyn som ikke har noe grunnlag i virkelighetens verden.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 5368 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
16 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1174 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1004 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
5 dager siden / 933 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere