Daniel Krussand

Pensionist
23

Om å bruke Kirken

I dagens Vårt Land finner vi en artikkel om hvordan Kirkens medlemmer bruker Kirken skrevet av Hegstad og Raaum. De ser på medlemmenes bruk av Dåp, Konfirmasjon, Vielse og Begravelse. Medlemmene er her også delt inn i «troende», «åpne for tro» og «avvisende til tro».Men hvis Kirken er Guds Rike, er det noe man bruker?

Publisert: 6. nov 2019

Teateret og Sykehusene og Toget er noe vi bruker - men Kirken er Jesu disipler, de som ved frelse eier Guds Ånd og holder Jesu befalinger.  Frelste mennesker er Kirken, de bruker den ikke. 

Vi er et legeme som ærer Gud.

Fordi Kirken ser på seg selv slik det fremgår i VL’s artikkel, blir Jesu Legeme på jorden, eller Guds Rike på jorden, og Medlemmene i DnK to forskjellige størrelser.  Slik blir det når inngangsporten er dåp og dåpen en tradisjon uten tro.  Eller folkekirke.

Problemer har hovedsakelig oppstått ved kirkens dåpslære og ved at Kirken ikke spør sine medlemmer om de ved loven, evangeliet og Ånden er blitt «overbevist om synd, rettferdighet og dom» (Joh 16:8), slik at de tror, omvender seg og lar seg døpe.  Ingen er kristen uten at de har gjennomgått denne prosessen.

Medlemskap i en menighet frelser deg ikke.  Å studere teologi frelser deg heller ikke.  Å bli innsatt som Biskop frelser deg ikke.

Hva betyr Kirkens enorme organisasjon, struktur og religiøse aktiviteter når mennesker ikke gjennom Kirken oppdager sin synd innfor lovens krav, faller på sine knær og roper, «Jesus frels meg!»

Gud bruker ikke trossamfunn, bare mennesker som er tempel for Den Hellige Ånd og lyder Jesu Ord.

«Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord;»
‭‭Johannes‬ ‭14:23-24‬a 


4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere