Karl Øyvind Jordell

160

Vårt Lands dekning av valg i kirken

Som aktiv debattant om kirkevalg mm skrev jeg for to uker siden en kritisk oppsummering av Vårt Lands dekning av slike saker, som jeg sendte til sjefsredaktøren. Jeg ba om å få en tilbakemelding, men har ikke hørt noe. Kanskje det vil komme en reaksjon når jeg nå går ut offentlig.

Publisert: 5. nov 2019

1. For tre måneder siden måtte jeg skrive et innlegg med tittelen ‘Vårt Land villeder om kirkevalget’. Bakgrunnen var at man i en leder hadde skrevet: «Sett fra én synsvinkel er dermed nominasjonskomiteens liste den primære lista, kirkelista, den man bør stemme på dersom man ikke har sans for uenighet eller kirkelige partidannelser.» Det hjalp ikke så mye at man senere i lederen søkte avsvekke tanken om en ‘primær liste’ og skrev: «Dermed er det ikke mindre kirkelig å stemme Åpen Folkekirke og Bønnelista enn å stemme på nominasjonskomiteens lister.»

Det er vanskelig å ta seg inn etter en så klar anbefaling. Når man først hadde karakterisert en liste som den primære, blir det lett slik at det er dette som fester seg hos leserne.

2. I et innlegg for ca to måneder siden med tittelen ‘Surr om vepsebol’ påpekte jeg flere feil og uklarheter i en artikkel fra Gjøsund, bl a:

  • - vekten av forhåndskumulering (Gjøsund hevdet det innebar en dobling av personstemmens vekt, faktum er at den bare økes til 1,25),
  • - bruk av entall om kumulering («hvilken kandidat han/hun ønsker»), når det kan kumuleres tre, - uklart om forholdet mellom kumulering og kupp.

Noe av dette er kanskje pirk, men når valgordningen er såvidt komplisert som den er, er det uheldig når VL bidrar til å øke forvirringen.

3. Like etter skrev jeg et innlegg med tittelen ‘Les reglementene!’. Foranledningen var bl at det i Vårt Land for 3.9. sto: «Allerede i oktober vil Bispemøtet nominere tre kandidater, som landets bispedømmeråd deretter kan stemme på.» Og i en faktaboks på samme side sto det: «Før den tid [avskjedsgudstjenesten i januar] skal bispemøtet nominere tre kandidater til å ta over, noe som vil skje i midten av oktober. Deretter skal bispedømmerådene stemme på de nominerte før Kirkerådet til slutt ansetter én av kandidatene.» 

Her hadde en gruppe på ikke mindre enn tre journalister oversett det viktige ordet ‘inntil’, i formuleringen ‘inntil tre kandidater’.

4. Og i et innlegg for en måneds tid siden, med tittelen ‘Ny preses, ingen tok noen innersving’, fant jeg å måtte kommentere Gjøsunds fremstilling, om at biskopene ved bare å nominere en enkelt kandidat, skulle ha tatt en innersving på Kirkerådet. Dersom noen noen gang tok en innersving, var det da Kirkemøtet vedtok at ordet ‘inntil’ skulle stå i reglene.

I to tilfeller (pkt 2 og 3) dreier det seg om feil og unøyaktigheter, den ene gangen nokså mange, den andre gangen en enkelt feil begått av ikke mindre enn tre journalister. Dette synes jeg er i overkant mye.

Mer alvorlig er en klare anbefaling hvor man bare delvis makter å hente seg inn (pkt 1).

Mest uheldig er etter mitt skjønn forsøket på å fremstille biskopenes nominasjon som noe mildt suspekt – som om de nærmest har lurt seg til en beslutning som skulle ligget hos Kirkerådet  (pkt 4). Uttrykket ‘å ta innersvingen på’ er ikke utpreget nøytralt.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere