Spaltist i Vårt Land Ragnhild Mestad

Kirkene må bidra i kampen mot korrupsjon

Det handler grunnleggende sett om rettferdighet for alle.

Publisert: 4. nov 2019

«Vi er vant til å snakke om korrupsjon som en individuell synd. Vi ser imidlertid at de strukturelle problemene knyttet til korrupsjon er så store, at de må angripes på et strukturelt nivå. Det betyr ikke at ikke enkeltpersoner kan utgjøre en stor forskjell.»


Kirkelederkonferanse

Ordene kommer fra Agnes Abuom, som er valgt president og styreleder i Kirkenes verdensråd på Stavanger Mission Conference forrige fredag. Konferansen er arrangert av Det Norske Misjonsselskap, og deltagerne var kirkeledere fra hele verden, norske kirke- og organisasjonsledere, samt misjonsfolk. 170 mennesker var samlet på VID Stavanger, til dagskonferansen som ble arrangert i forbindelse med årets kirkelederkonferanse.


Korrupsjon

Når vi snakker om korrupsjon, så tenker vi ofte på en konvolutt med penger som bytter hender. Dette er imidlertid småpenger mot den virkelig store korrupsjonen som foregår på globalt nivå. Eva Joly, norskfødt fransk korrupsjonsjeger, dommer og politiker, er opptatt av at korrupsjon i siste instans fører til at jorda blir ubeboelig. Forurensning, kamp om naturressursene og klimaendringer er resultatet både av manglende kontroll av multinasjonale selskaper og banker, og at noen er villige til å betale for at andre får levegrunnlaget sitt ødelagt. De fattige er de som taper mest, og derfor handler dette grunnleggende sett om rettferdighet.


Tillit til systemet

Når politikerne, rettsvesenet og resten av myndighetene ikke klarer å rette opp uretten som begås, så mister menneskene tillit til systemet. Den politiske krisen vi ser i mange land, som i USA, Storbritannia, Italia og Brasil, kommer alle som følge av at manglende tillit til det etablerte, politiske systemet. Velgerne svarer med å stemme på populistiske og ekstreme partier, som jo ikke kommer til å gjøre livet bedre for vanlige folk.


Korrupsjon i kirkene

Biskop Helga Haugland Byfuglien påpeker i sin innledning at makt og korrupsjon først og fremst handler om å kjempe for rettferdighet. I møte med den enorme urettferdigheten i verden, og de sterke kreftene som bidrar til ødeleggelser, kan kampen for en mer rettferdig verden synes håpløs. For også innad i kirkene er det korrupsjon. Og når kirkene og kirkelederne selv er involvert i korrupsjon, maktmisbruk, eller seksuelle krenkelser så mister de legitimiteten i å påtale urett i samfunnet ellers. Jeg synes at se at kirkene, spesielt i Afrika, i tråd med at de blir større og mer dominerende i samfunnet, også er mer utsatt for å bli en del av det politiske maktspillet. Mens kirkevalg tidligere var demokratiske, ser en nå oftere at stemmer i kirkevalg blir forsøkt kjøpt – en praksis som tidligere kun var vanlig i politiske valg.


Forventer mer

Dermed kan en spørre seg om kirkene er bedre eller like ille som samfunnet for øvrig, når det gjelder korrupsjon. Det som i hvert fall synes klart, er at mange mennesker forventer mer av kirkelige ledere enn av andre. Også i mange muslimske samfunn har folk høye moralske forventninger til kristne ledere. Det betyr også at sviket oppleves sterkere, og at skandalen blir større, når kristne ledere blir involvert i korrupsjonssaker.

Tillit er bra, men kontroll er viktig, uten at den blir rigid. Vi må ikke bli naive, konkluderte preses Helga Haugland Byfugllien på sin facebook-side etter konferansen.


Kirkene må bidra

Vi trenger modige enkeltmennesker, sivilsamfunn, velgere og kirker som våger å stå opp og tale de fattiges og vanlige menneskers sak. Vi trenger lovverk som beskytter varslere – de fleste korrupsjonssaker blir kjent gjennom varslere – og vi trenger internasjonale lover og reguleringer av de multinasjonale selskapene og skatteparadiser. Det er nødvendig med ansvarlige kirkemedlemmer som krever god pengeforvaltning i kirkene. Dette er viktig for å sikre gode kirkeledere som har tillit og kan påtale urett.

Denne kampen må kirkene bidra i, for det handler grunnleggende sett om rettferdighet for alle.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere