Spaltist Joav Melchior

Rabbiner

Vår tids Babels tårn

Når alle tenker det samme og oppfører seg på samme måte, kan det bli en farlig samling. For der er det ikke plass for noen som er annerledes.

Publisert: 3. nov 2019

Førstkommende helg er minnedagen for Novemberpogromen, også kjent som Krystallnatten. Denne forferdelige natten mellom 9. og 10. november 1938 ble flere tusen synagoger i Tyskland brent eller ødelagt, i tillegg til tusener av jødiske butikker. I stedet for å slukke brannene, sørget brannvesenet for at synagogene brant ned. De tok bare affære hvis brannen spredte seg til andre bygninger. Politiet sto også utenfor og passet på, men uten å gi noen beskyttelse til ofrene - tvert imot. Novemberpogromen markerer dermed en ny fase av nasjonalsosialistenes jødeforfølgelse, som endte med Holocaust. .


Synagogen i Oslo

I våre dager er markeringen av Novemberpogromen et symbol på kampen mot den nasjonalsosialistiske ideologi, antisemittisme og rasisme. For jøder er det også en minnedag for ofrene i pogromen og i Holocaust, og for det jødiske livet som raste sammen med bygningene.

En av synagogene som ble ødelagt var synagogen i Heppenheim. Den ble tegnet av arkitekt Herman Herzog, som også tegnet synagogen i Oslo. Vår synagoge er faktisk basert på samme tegninger som synagogen i Heppenheim, med noen få endringer. Synagogen i Oslo ble innviet i 1920 som det første ikke-kristne gudshus oppført i Norge i moderne tid.


Levende menighet

Vi har heldigvis en levende synagoge. Gudshuset vårt er kjernen i vår levende jødiske menighet, og den er åpen for besøk for skolebarn og andre fra samfunnet rundt oss. Når vi i år markerer Novemberpogromen med åpent seminar i vår synagoge har det mange betydninger for oss. På den ene siden minnes vi synagogen fra Heppenheim og alle de andre synagogene som ble lagt i ruiner. På den andre siden er en levende synagoge det sterkeste symbolet på at den nasjonalsosialistiske ideologien ikke har seiret.


Babels tårn

I helgen vi nå har lagt bak oss har vi i synagogene rundt om i verden lest historien om Babeltårnet. Mange kjenner sikkert historien fra Det gamle testamentet, der menneskene, som alle delte samme språk, samlet seg for å bygge et tårn som skulle nå helt opp til himmelen.

Det at mange samarbeider om en stor oppgave, kan ses på som en positiv handling. Men Gud så tvert i mot at det var et problem at «hele jorden hadde samme språk og samme ord». Herren sa: «Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre.» (1. mosebok 11.1).


Plass til ulikhet

Å samle folk sammen er riktig og viktig. Men bare når vi også bevarer forskjellene mellom oss. Hvis alle tenker det samme og oppfører seg på samme måte, kan det bli en farlig samling. For der er det ikke plass for noen som er annerledes.

Nasjonalsosialistene prøvde å bygge et tårn med en lovlig ideologi og en leder. Der var det ikke plass til andre. Svaret på slike trusler er å samle oss med våre ulikheter og samtidig å vise åpenhet og respekt for andre.


Trygg i bønn

Det er første gang vi har et åpnet arrangement i synagogen vår i forbindelse med Novemberpogromen. I samarbeid med Antirasistisk senter har vi valgt å invitere representanter fra forskjellige tros- og livssynssamfunn i Norge til en panelsamtale.

En av grunnene til at vi ikke har åpne arrangementer oftere er på grunn av den høye sikkerheten. Vi lever dessverre i en tid der synagoger og andre gudshus er under trusler på grunn av ideologier som mangler respekt for ulikhetene våre. Dessverre må vi daglig leve med sikkerhetsrutiner. Utenfor synagogen må vi ha politi som passer på oss. Heldigvis føler vi at politiet, samt den store majoriteten av samfunnet står samlet om at alle skal være trygge i bønn inne i synagogen.

Og for at alle skal være trygge i bønn, må vi alle være trygge i hverandre.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere