Tellef Raustøl

4

Aleneboende eldre er en utsatt gruppe

Mantraet om at de eldre skal bo hjemme så lenge som mulig – uansett tilstand – kan medføre store belastninger på hjemme­tjenesten, de pårørende og de eldre.

Publisert: 1. nov 2019

Einar Vetvik, statsviter og forsker
Tellef Raustøl, rådgiver og forfatter

Kommunene står i begynnelsen av en rask og stor befolkningsendring. Den medfører at antallet eldre i gruppen 80+ øker med 55 prosent fra 2020 til 2030. 53 prosent av disse er aleneboende (SSB) og to av tre er kvinner.

I aldersgruppen 67-79 er «bare» 28 prosent aleneboende. De «unge» eldre greier seg oftest selv og mottar lite omsorgstjenester fra kommunen. Men det er ikke disse det handler om nå.

Raske endringer

Det dominerende mantra i eldrepolitikken er at de eldste eldre også skal bo hjemme så lenge de kan. Dette anses som det beste av samfunnet. De eldre selv ønsker vanligvis dette - lenge.

Men på slutten av livet kan situasjonen endre seg raskt og mye. Ting skjer og forutsetningene for å leve godt i eget hjem kan bli vesentlig redusert. Tap av livsledsager, overgang for livsledsager til institusjon og endret helsetilstand psykisk og/eller fysisk, er de viktigste eksempler på det. Mange blir skrøpeligere enn før av ulike grunner. Ensomhet og angst er utbredt. Demens kommer til mange.

Statistikken viser at dette skjer i klart økende grad fra 80 år. De eldste aleneboende antas å være i en spesielt utsatt risikosituasjon. Hvem er der når uhell og ulykker hender? Hvilken forståelse og sensitivitet er det for utfordringene med den endrede situasjon hos den enkelte, de pårørende og omsorgstjenestene?

Ikke godt nok 

Mange ønsker i denne situasjonen plass på sykehjem. Men ikke alle søker og ikke alle får innvilgelse. Sykehjemskapasiteten i landet har blitt redusert i tiden mellom 2015 og 2019. I 2018 ble det etablert en ordning med venteliste for sykehjemsplass. Våren 2018 var det 1420 på listen. I August 2019 var tallet økt til 1652. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at det i neste kommunestyreperiode skal bevilges investeringstilskudd til 1000 nye heldøgns omsorgsplasser. Det er liten tvil om at behovet blir mye større enn dette.

Vi er av den oppfatning at situasjonen for de aleneboende eldre (80+) ikke er klart nok erkjent og/eller godt nok håndtert i mange kommuner. Kommunene har vært sterkt presset av de totale behovene for pleie og omsorg. Pengene og det personale de rår over har ikke stått i stil til dette. Improvisasjoner har derfor ofte blitt brukt. Men hva med kvaliteten og forsvarligheten i dette?

Store belastninger 

Vi antar derfor at mantraet om at de eldre skal bo hjemme så lenge som mulig – uansett tilstand - kan medføre for store belastninger på hjemmetjenesten, de pårørende og de eldre. Risikerer vi i økende grad fremover et uverdig spill mellom disse gruppene om hva som skal skje? Slik situasjonen er i dag, vil systemets tilstand iblant kunne trumfe individuelle behov og betingelser for kvalitet i omsorgen.

Dette vet vi for lite om i dag. Bedre kunnskap kan gi mer treffsikre kommunale tiltak både når det gjelder forebygging og hjelpetiltak til de aleneboende eldre. Vi mener bestemt at den enkelte kommune må utarbeide en grundig tilstandsrapport om situasjonen. Da kan det bli konkret mulig for de eldre aleneboende å leve godt lengre i eget hjem, så lenge de velger det.

Ord og handling 

Jonas Gahr Støre uttalte til Dagsavisen 05.09.19 at Eldrebølgen blir en «enorm utfordring» for de som velges til kommunestyrene i år. Finansminister Siv jensen sa for noen dager siden det samme med andre ord på radio i NRK.

Nå må ordene følges opp med handling – ikke bare i staten, men også i kommunene. Situasjonen utfordrer oss alle. Hva kan kirkens diakoni bidra med? Hva vil Siv Jensen og Gahr Støre gjøre?

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
23 dager siden / 1721 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1326 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 1141 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
22 dager siden / 1096 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
2 dager siden / 1055 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
12 dager siden / 813 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 1 måned siden / 794 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere