Jon Syver Norbye

Prest
4

Sørgemarkeringen i Sagene kirke er i strid Bibelen

Publisert: 1. nov 2019  /  744 visninger.

På Allehelgensdag blir det arrangert en sørge­markering for skaperverket i Sagene kirke. På menighetens hjemmeside står det: «Mennesker med ulike tros og livssyn inviteres til denne sørgemarkeringen, for å markere at vi står sammen i vår sorg over hvordan vi som menneskehet behandler vår klode, og i en erkjennelse av at vi ikke forholder oss til Moder jord på en bærekraftig måte.» Kunstner Jessica Ullevålseter skal presentere
et kunstverk som symboliserer ønsket om
å gå sammen for å løfte opp naturen som hellig.

Hva er hellig? 

Når en ut fra forskjellig tro og livssyn skal samles i kirken for å «sørge over skaperverket», bør en spørre seg: Hva eller hvem sørger jeg overfor? Skal ikke håp og lengsler i kirkens rom rettes mot kirkens og skaperverkets Herre? Her gis inntrykk av at det er naturen selv en skal sørge overfor. Markeringen skal løfte opp naturen som hellig. Ut fra kristen tro legger en her opp til en forståelse av naturen der grensen mellom Skaperen og det skapte er borte.

Sjamanisme. 

Under markeringen vil også sjamanismen være representert. I et intervju i Dagen 26/9 sier sjaman Eirik Myrhaug at han opplever en åpenhet i Den norske kirke for sjamanismen. Sjamanismen handler om å leve i pakt med naturen og den åndelige virkeligheten her. Alt i naturen er levende og besjelet. Forfatter og sjaman Ailo Gaup (1944-2014) har sagt: «Sjamanismen er den eldste trosretningen. Alle religioner hviler på oss, siden vi baserer livssynet på den første åndelige kontakten med kraften. Religionene har kommet senere. Vi mener at hvis man har dirkete kontakt med kraften, trenger man ikke en gud eller de ti bud å leve etter, fordi du har det inni deg.» Men disse tankene står i klar motsetning til Guds ord og Bibelens gudsbilde. Bidrar arrangementet til å åpne for de religiøse forestillingene sjamanismen representerer?

Håp. 

Denne søndagen i kirkeåret har «det kristne håpet» som tema. Uten Jesus er et menneske fortapt og uten håp for evigheten. «Håp» blir et tema også under sørgemarkeringen i Sagene kirke. De trosforestillingene som dette skal tolkes inn i, er i strid med bibelsk skapelsesteologi og med Allehelgensdags budskap om håp.

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere