Roald Øye

Pensjonist
336

En forklaring på fiendskapet mellom jøder og arabere, Abrahams etterkommere.

Iakttakere av over 80 års historie i Palestina-mandatets område i Midtøsten vil innse ved å lese relevante dokumenter at det er det palestinske lederskap som har hovedskylden for at en jødisk og palestinsk stat i overensstemmelse med Peel-kommisjonens anbefalinger fra 1937, ikke har blitt virkeliggjort.

Publisert: 31. okt 2019

«The Peel Commission’s Partition plan» ble aldri ble virkeliggjort.  Jødene og Israel har i alle år fått skylden for den stadig  uavklarte situasjonen.  Det palestinske lederskaps avvisning av delingsplanen i 1937 ble mønstergivende for dem ved alle senere delingsplaner: 

«The UN Partition plan of 1947», «the Clinton parameters in 2000», eller Ehud Olmerts generøse «peace plan in 2008». Alle forsøk på kompromisser med de jødiske /israelske forhandlerne strandet, og palestinernes propaganda har lykkes i å få verden til å tro at det alene er Israels skyld.  Presidenten i Den palestinske autoritet (PA) blir i dag mottatt overalt han kommer i verden med ovasjoner som en stor statsmann,  i FNs hovedkvarter i New York eller i statsministerboligen i Oslo. Lederen i Israel,  statsminister Netanyahu  derimot, blir møtt i de samme land med BDS-kampanjer og pipekonsert for sin uvilje mot å avslutte Israels lovlige okkupasjon av Judea og Samaria - før en avtale er på plass.

Mahmoud Abbas går nå i sitt 15. år ved makten i PA, etter at han ble valgt som «president» i entiteten for en 4-årsperiode i 2004. Han har eklatant «failed to comply» med de viktigste bestemmelsene i Oslo-avtalene fra det øyeblikk de ble undertegnet i 1993 og 1995, og han har på vegne av PA brukt utenlandshjelp, fra UNWRA og statlige overføringer fra vennligsinnede nasjoner, «to fund terrorism»  mot sivile i Israel,  i stedet for å skape sosiale velferdsprogrammer eller utdanningsinitiativ som ikke fokuserer på «the antisemitic mouse», som legger all skyld for palestinernes problemer på jødene og Israel.

«Ustabil emosjonell personlighetsforstyrrelse» er forklaringen som i noen år har blitt brukt i mellommenneskelige konflikter på det personlige plan. Den brukes om pasienter som alltid tillegger egne problemer på andre. Den er nesten uhelbredelig.  Det ser ut til at PAs  og Hamas’ politiske lederskap lider av denne personlighetsforstyrrelsen: Israel er skyld i deres interne problemer.

En entitet kan ikke få denne «diagnosen». Koranen som premissleverandør for politiske handlinger og holdninger kan derimot forklare palestinernes tilbøyelighet til uforsonlig og kompromissløs holdning overfor jøder og Israel. Det palestinske lederskap, PA,  er imidlertid, ulik Hamas sitt lederskap, ikke kjent for å ha en genuin religiøs agenda. Da står en forklaring tilbake: «Broderhatet» mellom Isak og Ismael, Abrahams to sønner, en «ekte og en «uekte» sønn. Deres etterkommere har ligget i strid med hverandre i snart 4000 år.

Det er den mest sannsynlige forklaringen på problemet som ellers er ganske uforståelig. I GTs første bøker kan vi lese hvordan fiendskapet begynte. Fortsettelsen er sekulær verdenshistorie. Forklaringen er religiøs, og kanskje lite troverdig for mennesker flest.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere