Sigurd Eikaas

29

Hvem tøver om ID og BioCosmos?

Evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voje skriver i Vårt Land 29. okt at Intelligent Design (ID) og BioCosmos gjør ungdom en bjørnetjeneste når vi selger dem et budskap om at gudstro og evolusjonsbiologi ikke kan gå i hop.

Publisert: 5. nov 2019

Men her har Voje laget seg en stråmann å argumentere mot. For ID og BioCosmos handler ikke om noen konflikt mellom tro og vitenskap. Tvert imot er det nettopp de vitenskapelige evidensene som gjør at flere og flere mener at vi må tenke nytt om livets opprinnelse, kompleksitet og mangfoldighet.

For eksempel forteller alle evidenser at til og med et protein ikke oppstår tilfeldig og av seg selv, men at proteiner kun blir til ved informasjon. Dvs kun ved den produksjonen av proteiner som foregår i den levende celle på basis av DNA, eller ved menneskeskapte prosesser. Molekylærbiolog Douglas Axe forteller i tillegg i sin bok «Sund fornuft» (dansk oversettelse) at et enzym/protein nok kan forbedre en allerede eksisterende funksjon ved mutasjoner (feks nylonase og antibiotikaresistens), men det kan ikke mutere til et helt annet protein med en helt ny funksjon.

Darwinister forklarer dette med at alle proteiner nå er så spesialiserte at de ikke lenger kan mutere til et helt annet protein. Deretter bortforklarer de problemet ved å påstå at det i fortiden har eksistert et «forfader-protein» som var mye enklere og mindre spesialisert, og som så har evolvert til alle de nåværende. Men dette finnes det ingen evidenser for. Det er bare en tro, - et darwinistisk postulat som darwinismen trenger for selv å stå til troende. Man kan dessuten også spørre: «Hva med alle mellomformene som evt. må ha eksistert, - var ikke de spesialiserte?».

Men hvis et protein ikke kan mutere til et annet protein med helt ny funksjon, så kan heller ikke en art utvikle seg til en annen art som krever helt nye proteiner!

På samme måte med den påståtte abiogenesen. Her også påstås det at denne første levende celle må ha vært mye enklere enn noen celle som eksisterer i dag (for ellers ville en tilfeldig abiogenese vært umulig). Men igjen så er dette kun en tro, - et postulat ateistene trenger for å bevare sin ateistiske tro. De siste 70 årene har man brukt enorme summer på å forsøke å få en levende celle til å oppstå tilfeldig, men man er ikke en gang i nærheten! Enhver annen hypotese ville, med sammenlignende resultater, forlengst vært kastet på søpla. Men her dreier det seg dypest sett ikke om vitenskap, men om livssyn. 

For det finnes kristne som tror på darwinismen, og det finnes kristne som tror på ID i en eller annen form. Ateistene derimot, er fullstendig avhengige av å tro på darwinismen. Ellers ville de måtte oppgi sin ateistiske tro, - selve sitt livssyn og ideologiske fundament!

Men når ikke en gang et protein, og langt mindre en levende celle, kan oppstå tilfeldig, så er det Voje selv som tøver når han påstår at ID og BioCosmos driver med tull og tøys. Og det er typisk for (ateistiske) darwinister å patronisere kritikere. Når de vitenskapelige argumentene mangler, blir hersketeknikker og stråmenn eneste mulighet. Slik Vojes innlegg er full av. 

Voje burde slett ikke bli så oppbrakt seg over at flere og flere konkluderer, at den kompleksiteten og ingeniørkunsten som de siste tiårs forskning har vist at livet består av, - samt darwinismens stadig mer mangelfulle forklaringskraft, - utgjør sterke evidenser for en Intelligent Designer. 

Men det er for ateistene, at vitenskapen kommer i konflikt med troen.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1254 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1093 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 993 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 482 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere