Gard Realf Sandaker-Nielsen

31

Husk på unge skeive, KRIK!

Det er ekstra viktig at KRIK inkluderer LHBT+ på en god måte, fordi idretten som samfunnsarena ikke har kommet like langt som kirka i arbeidet med å inkludere seksuelle minoriteter. Derfor håper vi at KRIK på helgens generalforsamling aktivt velger å inkludere LHBT+ på alle nivåer i organisasjonen.

Publisert: 29. okt 2019

I 2017 vedtok Kirkemøtet for Den norske kirke en vigselsliturgi som skal kunne brukes av alle par, uavhengig om du er mann, kvinne eller trans, homo eller hetero. Dermed kunne også par av samme kjønn gifte seg for Vårherres åsyn og i menneskers nærvær. Det var en stor dag for mange av oss som i lang tid har jobbet for at kjærligheten mellom to av samme kjønn skulle anerkjennes på lik linje med kjærligheten mellom en mann og en kvinne. Samtidig anerkjente et stort flertall at begge syn på ekteskapet har teologisk begrunnelse og kan komme til uttrykk i forkynnelse, undervisning og i praksis, ved at en prest kan følge samvittigheten sin. Vi prøvde altså ikke å stemme hverandre ut, men fant formuleringer flest mulig kunne leve med. For oss i Åpen folkekirke var det viktig at ingen skulle presses ut, når Den norske kirke åpnet ekteskapet for alle.

Husk på de skeive og unge

Den norske kirke har levd med uenighet om LHBT+-personers prestetjeneste og mulighet til å gifte seg i kirken i flere tiår. Det er over 40 år siden Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile ble dannet av modige folk som våget å være ærlige om hvem de var. Siden den gang har holdningene endret seg og kunnskapsnivået har økt. I mange miljøer har det vært jobbet godt teologisk og sakte men sikkert har ansatte i kirken stått fram og vært åpne om legningen sin. Nå ser vi at spørsmålet drøftes i frikirker og kirkelige organisasjoner. Også i KRIK.

Til helgen er det generalforsamling, Til alle dere som er til stede der: Husk på alle de skeive og unge medlemmene i KRIK når dere står på talerstolen. Det er livet deres dere mener noe om. Det er ingen sak. KRIK har blitt spesielt viktige som en kristen idrettsorganisasjon, som når mange­ som ikke føler seg hjemme i annet kristent ungdomsarbeid. Mange unge, nettopp i «KRIK-alder» strever – ikke minst med sin seksuelle identitet. At KRIK inkluderer LHBT+ på en god måte er derfor ekstra viktig, fordi idretten som samfunnsarena ikke har kommet like langt som kirka i arbeidet med å inkludere seksuelle minoriteter. KRIK har med andre ord muligheten til å være en trygg, kristen arena for unge som ofte har erfaring med å måtte skjule sin legning.

Gå lenger enn forslaget

Vi i Åpen folkekirke oppfordrer KRIK til å gå lenger enn forslaget til vedtak legger opp til: Vi oppfordrer til å vedta at alle lederposisjoner og stillinger i organisasjonen er åpne for homofile i partnerskap og ekteskap. At seksuell identitet er ikke avgjørende for hvem organisasjonen gir tillit og ansvar. Vi oppfordrer til å vise i vedtak og praksis at hvis alle har samme umistelige verdi, må det være rom for alle til å være seg selv. Vi oppfordrer dere til å være med å inkludere unge mennesker som av ulike grunner opplever utenforskap.

Den norske kirke samarbeider mange steder med KRIK, blant annet om konfirmantopplegg. Da må de ikke møte holdninger som problematiserer om LHBT+-personer skal kunne være ledere. Det rammer unge skeive hardt.

KRIK bør klare det

Vi håper derfor KRIK nå aktivt velger å inkludere LHBT+ på alle nivåer i organisasjonen, samtidig som en kan anerkjenne at det finnes ulike teologiske syn på ekteskapet og samliv mellom to av samme kjønn. Når Den norske kirke klarer det som kirkesamfunn, bør KRIK kunne klare det som en kristen ungdomsorganisasjon. Så husk på alle de skeive og unge medlemmene i KRIK når dere står på talerstolen. Det er livet deres dere mener noe om.

Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
19 dager siden / 1188 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1180 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 815 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 704 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 647 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere