Jørn Maurstad

51

Jesu etterfølgelse gjennom flere kirkesamfunn.

Oftestads kritikk av Folkekirken bidrar ikke til et godt samarbeidsklima. Det kan være på tide å tenke nytt.

Publisert: 25. okt 2019

Oftestad kritiserer Folkekirken i et debattinnlegg på verdidebatt kalt: «Bekjennende kristne – et problem?» Kritikken gir en parodi på læren om rettferdiggjort ved tro alene, for så å ende i en hyllest til den katolske kirken. Men er dette en klok måte å vise bekjennelse av Jesus på?

I Johannes evangeliet kapitel 13, vers 35 står det: «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre». Spørsmålet blir da, om det å krangle mellom kirkesamfunn viser frem Jesus slik at også nye mennesker ønsker å bekjenne seg til Ham. Alle kirkesamfunn har sine utfordringer, det gjelder også folkekirkemodellen. Derfor hører diskusjon med. Men om fokuset bare legges på forskjeller, hvor relevant blir kristendommen da for utenforstående? Det må legges betydelig mer vekt på det som binder sammen. Bibelselskapene er eksempel på institusjoner som genuint bringer kristne i fra ulike trossamfunn sammen. I Bibelselskapets magasin 4|19 berettes følgende om Bibelselskapet i Nasaret: «Den kristne befolkningen i Galilea er fordelt på flere kirkesamfunn, der de største er den katolske og gresk- ortodokse kirken. (…) I et samfunn som er preget av så mye splittelse bidrar Bibelselskapet til samarbeid og kristen enhet. Det gir Guds ord større kraft».

Stefanusalliansen beskriver det motsatte tilfelle mellom kirkene i Egypt: «Den daværende koptiske paven foreslo i 2008 at regjeringa skulle utarbeide en felles lov om personlig status for alle kristne. Men den ortodokse kirken, den katolske kirken, og den evangeliske kirken har av teologiske grunner ikke klart å bli enige. Arbeidet drar ut». Dette gjør at det fortsatt er problem for kristne par fra ulike kirkesamfunn, som søker skilsmisse. Da er det familieretten i sjaria som gjelder (Magasinet stefanus nr 6 2019).  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2325 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1868 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1108 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 900 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 671 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
11 dager siden / 595 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere