Ragnar Andersen

11

Atle Sommerfeldt og forkynnelsen

Publisert: 25. okt 2019

Biskop Atle Sommerfeldt burde da ikke uttale seg nedlatende om Alv Magnus’ preken i Tomb kirke. Å tale klart ut fra Skriften er ikke å ri kjepphester eller dosere egne ideologier. Om en forkynner unnlater å holde fram bibelske sannheter fordi det er strid om disse og uenighet blant tilhørerne, da er det tjenesteforsømmelse. Å skulle gå utenom brennbare tema som en konsesjon til pluralisme er et fremmedelement i en kirke. Ser ikke biskopen at hans anslag mot forkynnelsens frihet minner om totalitære regimers religionspolitikk?

Når Sommerfeldt sier at etter en luthersk tolkning av liknelsen om hveten og ugrasset har vi alle begge deler i oss, tenker jeg at han blander sammen to ting som Skriften holder fra hverandre. Nemlig at en kristen er både gammelt og nytt menneske, og at det er et enten – eller: Enten er vi rikets barn, eller så er vi den ondes barn. Det kan være grunn til å se på hvordan Martin Luther utla liknelsen. Det kan en lese i Fastepostillen for femte søndag etter Kristi åpenbarings dag (sml. WA 17 II, 124-126 eller den gamle Kirkepostillen fra 1862).

Der vil en se at Luther er tindrende klar på at det gode såkornet og ugrasset er forskjellige mennesker. Han er opptatt av at vi må holde oss nøye til Jesu egen utlegning av liknelsen. Luther taler inn i si egen samtid og tar et kraftig oppgjør med dem som vil tvinge andre til sin tro ved sverd og bål.

Men ugrasset viser seg som vranglære, og den skal bekjempes med Guds ord i håp om at villfarne mennesker vender om. Slik kan ugrasset bli hvete. ”Når hveten kommer opp, ser en ugrasset. Det vil si at når en rett vil forkynne Guds ord og lære troen forat det skal bli frukt derav, da løper de (falske lærerne) til og setter seg imot det og vil ha åkeren for seg selv. De frykter for at  bare hveten skal vokse på åkeren og at deres eget vesen skal forsvinne.” Sier Luther. Dette er til alvorlig ettertanke.


Ragnar Andersen

pastor, ph.d., Tune

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2325 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1868 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1108 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 900 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 671 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
11 dager siden / 595 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere