Kjell Markset

3

Jeg støtter KRIK-styrets vedtak

KRIK har aldri vært en regelstyrt bevegelse. Vi har alltid trodd på frihet under ansvar. Det handler om å leve et sømmelig liv uansett tro, kjønn, legning eller bakgrunn

Publisert: 22. okt 2019

For snart 40 år siden startet jeg KRIK. Når nå KRIK rulles opp i flere av de store mediene, helseminister Bent Høie er kommet på banen og det holder på å splitte en hel organisasjon, så deler jeg her mitt syn. KRIK har aldri vært en regelstyrt bevegelse. I vårt tid må det være rom for å ha ulik forståelse på ulike etiske og teologiske spørsmål i en bevegelse som skal favne hele kristen-Norge, og som prøver på å være en god åndelig og etisk samtalepartner for ledere og utøvere i norsk idrett.

KRIK-styret fattet i august et vedtak som tydeliggjorde to ting: 1) KRIKs ståsted i spørsmålet om ekteskapet, og 2) KRIKs posisjon som tverrkirkelig aktør i det norske kirkelandskapet. Jeg hadde helst sett at KRIK slapp å ta denne runden, fordi denne kampen, og denne type polarisering kan sprenge en bevegelse. Det finnes ingen optimale løsninger i denne saken som alle i KRIK ville vært fornøyde med. Nå mener jeg imidlertid at styret har landet på et vedtak i tråd med KRIKs historie, KRIKs kultur og KRIKs tilnærming til denne typen utfordringer.

Stort spillerom

I min tid som gründer og leder av KRIK, var alltid fokuset å bygge en sterk, sunn og vital grasrotbevegelse, hvor engasjementet for idrett og begeistringen for Jesus skulle få spillerom. Et stort rom for nye kreative initiativ, impulsivitet og glede gjennomsyret både staben, lederne og de frivillige.

KRIK er en bevegelse av unge mennesker, og KRIK har alltid vært et sterkt fellesskap. Vi har jobbet for å skape et fellesskap som alltid har møtt menneskene ansikt til ansikt istedenfor å møte hverandre med høyt hevede regler.

Å finne balansen 

I vårt møte med bredden av norsk kristenliv har det å finne balanse vært avgjørende. Mange kontroversielle spørsmål har vi unngått å ta stilling til, og fra starten av har vi levd fint med dette. På leirene har vi søkt å ha en variasjon blant forkynnerne, og alle har hatt i oppdrag å snakke om det sentrale i kristen tro. Vi har hele veien vært tydelige på at KRIKs talerstol ikke er et sted for kirkesplittende retorikk. KRIK har fra starten av vært et tverrkirkelig fellesskap, med en tydelig tilknytning til Den norske kirke. Den tilknytningen er viktig for KRIKs arbeid og nedslagsfelt også for fremtiden.

En sømmelig adferd

KRIK har alltid ønsket å være en åpen og inkluderende bevegelse. KRIK-bevegelsen har praktisert en svært lav terskel for både å bli inkludert som deltaker og få oppgaver som leder. Når ting har vært vanskelige, har vi prøvd å finne minnelige ordninger. Da vi tidlig på 2000-tallet innførte spilleregler for KRIK-ledere, handlet dette om å skape trygge leire og lokallag for deltakerne våre. KRIK hadde vokst i omfang, og administrasjonen og styret hadde ikke lenger muligheten til å ha full oversikt over hvem som var med som ledere. Trygge leire innebar blant annet rusfrihet og at ingen skulle oppleve å bli krenket seksuelt. Vi ønsket at våre ledere hadde en sømmelig adferd. Derfor laget vi noen enkle spilleregler – og vi prøvde å speile det som var den kirkelige virkelighetsoppfatningen i den tiden vi levde i. Den viktigste funksjonen til den mye omtalte spilleregelen om ekteskapet var altså i utgangspunktet å sikre at deltakere ikke ble møtt av ledere med feile hensikter.

KRIK har alltid vært en moderat konservativ bevegelse, og vi har aldri drevet prosessene som har utviklet kirkens teologi. KRIK har vært idrettsglede, trosglede og livsglede. Vi har ment noe når vi har blitt utfordret, men vi har unngått konfrontasjonen så langt det har latt seg gjøre. Det har vært kritisert, men det har også fungert godt i mange år.

Ydmykhet og respekt

Helt personlig vil jeg si: Det er mye vi vet. Og det er mye vi ikke vet. Gjennom et langt liv har jeg kommet fram til at livet ikke alltid er like enkelt for alle. Det er med ydmykhet og respekt jeg må møte de som tenker og handler annerledes enn meg. Det må være rom for annerledesheten og samtidig holde fast på Paulus’ ord om å leve sømmelig. Det gjelder alle, uansett tro, kjønn, legning eller bakgrunn.

KRIK har gjennom sin ledelse og sitt styre kommet fram til en felles plattform. Jeg mener også at KRIK lever godt med at det er rom for å holde fram ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning, samtidig som det er rom for både deltakelse og lederoppgaver for dem som har et annet syn. Det handler om respekt, sømmelighet og at vi alle er på en vei. Kombinasjonen med å være moderat og mild, men samtidig tydelig har for meg vært en god oppskrift for et robust liv og en levekraftig organisasjon.

Opprettholde et bredt nedslagsfelt

Skatten i KRIK har fra starten av vært den sterke frivilligheten. Nye ledere har fulgt eldre forbilder og fått muligheten til å vokse på utfordringer. Dette har skapt engasjement og eierskap, og mange har snudd seg til KRIK for å lære av oss. Det er godt å se at frivilligheten lever videre på en måte som gjør at et ungt KRIK-styre, på tross av press fra mange sterke stemmer, har håndtert denne situasjonen på en måte jeg som gammel KRIKer er stolt av. KRIK har etter min mening med dette vedtaket på best mulig måte tilrettelagt for at KRIK fortsatt kan være en sterk, sunn og vital kristen ungdomsorganisasjon med et bredt nedslagsfelt også fremover.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1335 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 997 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere