Truls Liland

31

En mer konstruktiv samfunnsdebatt

Jeg ønsker meg en mer konstruktiv samfunnsdebatt som stimulerer til klokskap, innsikt og læring. Et startpunkt kan være at vi forsøker å basere den på forståelse av og respekt for meningsmotstandere.

Publisert: 16. okt 2019

Det er ikke alltid oppløftende å lese avisenes debattsider, kommentarfeltene i sosiale medier eller ulike debattfora på nettet. Dessverre behøver en ofte ikke lete lenge etter innlegg som virker å være preget av forutinntatte meninger, liten forståelse for andres synspunkter og i noen tilfeller regelrett ufine personkarakteristikker. Det er trist og bringer lite godt med seg. 

Noen opplever faktisk dette så belastende at de velger å trekke seg helt fra den offentlige debatten. Trolig er det også en medvirkende årsak til at flere vegrer seg for å gå inn i den. I så tilfelle har vi, i hvert fall til en viss grad, et usunt debattklima og i verste fall et demokratisk problem.   

Selvsagt er ikke samfunnsdebatten alltid preget av de negative ovennevnte trekkene. Heldigvis finnes det debattanter som gjengir synspunktene de er uenige i på en fair og korrekt måte. Og som klarer å fremme eget syn på en tydelig måte uten å rakke ned på dem som står for noe annet. Selv om meningsutvekslingene de deltar i kan være preget av høy temperatur og «duellanter» som er rykende uenige. Jeg håper vi får se mer av dette i tiden som kommer. 

Målet er på ingen måte å ende opp med tamme debatter og at ikke ulike synspunkter skal komme frem. Det er jo nettopp når ulike meninger brytes mot hverandre at vi kan oppnå ny innsikt og forståelse. Men er det mulig å være krystallklar på eget ståsted og samtidig fremme dette på en måte som er preget av ydmykhet, forståelse og respekt? Jeg tror det.

For å bevege oss i retning av et sunnere og mer konstruktivt debattklima, kan kanskje følgende betraktninger være nyttige: 

1. Selv om jeg mener å ha gode grunner for mine synspunkter, kan det være at de som står for noe annet har forstått noe jeg ikke har sett. En større innsikt i deres perspektiv kan faktisk øke min egen forståelse.  

2. Det er mulig å være trygg på eget ståsted og samtidig erkjenne at andre kan komme til en annen konklusjon enn meg. Kanskje jeg lærer noe nytt om jeg forsøker å forstå deres posisjon bedre.

3. En korrekt forståelse av argumenter som støtter et annet syn enn mitt, er ikke en trussel, men en mulighet for økt refleksjon, selvinnsikt og læring. Det styrker heller ikke min egen troverdighet om jeg tillegger meningsmotstandere andre meninger enn de egentlig har.

4. I et demokrati, i motsetning til en totalitær stat, er respekt for andres synspunkter avgjørende. Svikter vi her, svikter vi grunnleggende prinsipper som vårt samfunn er bygget på.  

Innlegget bygger på undertegnedes artikkel "Mer konstruktiv debatt, takk i avisen Dagen tidligere i år.  


2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere