Tor Inge Østebø

11

Himmel der alle slipper inn?

Skal misunnelse, sjalusi, stolthet og annen selvopptatthet, bitterhet og hat osv få komme inn i himmelen, blir den snart lik den verden vi lever i nå.

Publisert: 15. okt 2019

Robin Tande stiller i et innlegg spørsmålet hvordan det kan være at ikke alle slipper inn i himmelen, dersom det ikke er ondskap der. Mange har fremsatt lignende ”paradokser”, á la ”Hvis Gud er god, da må han jo slippe alle inn.”

Men dersom det kommer en person som har alle tegn på at han vil stjele, ødelegge og myrde til mitt hjem, da slipper jeg ham ikke inn. Ikke frivillig i hvert fall. Og selv om det skulle forårsake vonde følelser i vedkommende, er det ikke ondsinnet å forsvare seg selv, sin familie og sitt hjem.

For hva slags himmel ville det vel bli, om alt på denne jorden ble sluppet inn? Guds rike er godt, og skal bevares som godt. Da kan ingen slippes inn, som vil øve dårlig innflytelse der. Ingen som vil ødelegge renheten, rettferdigheten og godheten. Gud selv er og blir den han er. Han vil aldri gi seg mennesker i vold og slå av på sine egne verdier, sin egen renhet og hellighet. Det ville jo være å ødelegge både seg selv og himmelriket.

Så konsekvensen blir jo, og sto som en mulighet, at Gud ikke kunne ta noen av oss inn. Ingen. Skal misunnelse, sjalusi, stolthet og annen selvopptatthet, bitterhet og hat osv få komme inn i himmelen, blir den snart lik den verden vi lever i nå.

Det vil aldri skje. De eneste Gud i sin renhet og godhet kan og vil ta inn der, er de som det har skjedd en total forvandling med. Jesus kalte det å bli født på ny. Det skjer ikke på et hvilket som helst vis. Det er en reell frelse Gud har gjort mulig i Jesus Kristus. Alt annet snakk om gjenfødelse vil en dag vise seg å være illusjoner. Å spotte og anklage Gud, slik mange gjør, for ikke å ha funnet en annen og mer ”raus og vidtfavnende” vei til gjenfødelse enn den han fant i Jesus Kristus, er ikke annet enn hån fra et kryp mot Ham som er så mye større i alle ting. De som sier at deres egen rettferdighetssans ikke tillater dem å tro på denne frelse, har rett og slett for høye tanker om seg selv. Hvem av oss kjenner til fulle Guds dilemma? Hvem vil spotte og si: Han skapte jo det dilemmaet selv, ved å skape oss med fri vilje? Slik snakker bare den som har for høye tanker om seg selv, og for små tanker om Gud. Til det mennesket sier Gud: Var du der da jeg skapte alt som finnes? Var noen av dere i stand til å gi meg råd? Prøv å gjøre det meg etter, det jeg har gjort!

Hvem kan sette seg selv over en rettferdighet så full av kjærlighet at han ofrer seg selv for oss ”mens vi enda var ugudelige” som det heter? Og deretter forkynner denne frelse for alle? Ja, for den største synder, som Paulus sier.

Den frelsende gjenfødelse har, lærer Skriften, i en fase skjedd allerede her og nå for alle som har tatt imot Jesus Kristus som sin frelser. Synden er sonet for, og slettet ut. Et nytt liv og en ny ånd er født i oss ved evangeliet. Så lærer NT videre at det skal bli en helt gjennomgripende forvandling enten den dagen Jesus kommer igjen, eller den dagen vi blir oppreist fra de døde. Vi skal bli Jesu lik, heter det. Fra den dag av vil vi være uten synd, og vil som sangeren uttrykker det, være ”ren og rettferdig, himmelen verdig”. En himmel som forblir himmel også den dagen vi slipper inn der.

At de som insisterer på at de ikke vil tro på dette, - og slik bare har en ånd av vantro, spott og opprør mot Gud, og bare har den natur vi alle er født med - en dag vil bli ”kastet utenfor” som Jesus sa, finner også jeg vanskelig å helt ta inn over meg. Men så er det heller ikke min sak eller mitt domene. Jeg holder fast på at Han som har vist seg å være den største i alle ting, også er rettferdig. Og når jeg tenker på alternativet, - at disse menneskene skulle få komme inn og gjøre himmelen til en verden full av urett og lidelse slik den vi nå lever i - da takker jeg Gud for at han er den han er, og at han aldri vil bli korrumpert av noen, og at han vil bevare sitt rike som vårt aller største håp.

Det som holder det hele sammen, er jo at Gud i sannhet er god. Den eneste som er tvers igjennom god, uten brister eller skyggesider. I NT ser vi at mennesker merket dette i møte med Jesus, - som i Bibelen kalles Guds Sønn på en enestående måte. Følgelig vil Gud at alle mennesker skal bli frelst. Det var denne godhet og kjærlighet som drev ham til å ofre det største offer noen noensinne har ofret, for å kunne virkeliggjøre soning og utslettelse av all synd, og gjennom det gjenfødelse. For alle som vil, og som dermed omvender seg og tror. Lar seg forsone. Lar seg føde på nytt.

De som ikke vil, velger seg sin egen skjebne som Guds fiender. Vi som tror på Kristus, er ifølge NT i denne verden for å si til alle: La dere forlike med Gud i Kristus!

For min egen del er dette nok. Større er jeg ikke, og heller ikke har noen jeg har truffet på eller lest om vært i nærheten. Så jeg sier med Brorson: ”Ja, jeg løper like til. De får spotte de som vil. Slikt jeg ei kan se og høre, når jeg har med Gud å gjøre.” (Sangboken 477)

Tande fikk dessverre et dårlig råd på søndagsskolen. Løsningen er ikke å bli voksen, men å erkjenne hvor liten en selv er, så en kan erkjenne hvor stor Gud er. Han er den eneste som kan kombinere godhet og strenghet på fullt ut rettverdig vis. I all avvisning av Gud og av Bibelen ligger det et svik mot det mest fundamentale og åpenbare: At han i sin tid skapte alt som finnes og ga lovene for det, og at han, som den eneste sanne Gud, har kommet oss nær. I all diskusjon om ulike bibelmanuskripter kan det fort gå sånn at man ikke ser skogen for bare trær. Men så godt er det blitt bevart, Guds ord, at den som leser og lytter, vil høre Guds røst. Og såpass er dunkelt, at den som vil finner ”unnskyldninger” for sin vantro. Problemet for dem vil en dag bli at Gud har større spørsmål å stille.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere