Dagfinn Eckhoff

4

Fortjener alle tros- og livssynssamfunn belønning?

Publisert: 15. okt 2019

«Det er fælt å høre historiene til dem som har levd undertrykt, og så turt å bryte ut av et trossamfunn på den måten. De fortjener at vi står på deres side», sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK. Dette mener jeg staten skal si et kraftig «nei» til, og at vi må stille strengere krav dersom de skal få statsstøtte

Jehovas Vitner i fokus

Denne gangen handler det om Jehovas vitner, og deres problematiske holdninger til blant annet homofili og kvinner.  Det handler også om autoritær barneoppdragelse, og sektens utfrysing av medlemmer som bryter med sekten.  Dette er problemer som er typiske for autoritære sekter og religioner, og gjelder både innenfor kristendommen, jødedommen og islam.  Det spesielle denne gangen er at en representant for ett av våre største partier går ut og påpeker statens ansvar for å beskytte både barn og voksne som utsettes for uakseptable overgrep. 

Nye toner i lovverket (Lov om tros- og livssynssamfunn)

”Departementet foreslår at dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller personer som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold, tvang eller trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andre rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd. Videre foreslås det at tilskudd også kan nektes dersom samfunnet oppfordrer til eller gir støtte til slik krenkelse som nevnt over.”

Belønning av religion

Bakgrunnen for tanken om at religion skal belønnes, er at Staten fortsatt belønner den norske kirke med enorme bevilgninger, og at i rettferdighetens navn derfor andre tros- og livssynssamfunn skal økonomisk likestilles.  Det nye er at samfunnet begynner å våkne opp med vemmelse ved tanken på at vi skal være med å finansiere organisasjoner som vi etter hvert forstår oppfører seg i strid med moderne rettsoppfatning.  Det er på tide! 

Ateistene skriver nå brev til alle norske partier med denne oppfordringen:

  • Det må være riktig å kunne reagere med fratakelse av støtte overfor alle tros- og livssynsorganisasjoner når overgrep avsløres.
  • Lovverket må skjerpes og følges opp og lista legges høyere. 
  • Der tro kommer i konflikt med menneskerettigheter og menneskeverd må trosstøtten vike.
  • Vi oppfordrer alle politiske partier til å følge opp det initiativet som AP har tatt i denne saken!
2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere