Roald Øye

Pensjonist
336

En bibelsk og historisk forklaring på fiendskapet.

Man skulle tro at iakttakere av over 80 års historie i Palestina-mandatets område i Midtøsten ville innse at det alene er det palestinske lederskap som er skyld i at en jødisk og palestinsk stat i overensstemmelse med Peel-kommisjonens anbefalinger, «The Peel Commission’s Partition plan» in 1937, aldri ble virkeliggjort.

Publisert: 15. okt 2019

Lederskapets avvisning av delingsplanen ble mønstergivende for alle senere delingsplaner:  «The UN Partition plan of 1947», «the Clinton parameters in 2000», eller Ehud Olmerts generøse «peace plan in 2008». Alle forsøk på kompromisser med de jødiske /israelske forhandlerne har strandet, og palestinernes propagandamaskin har lykkes i å få verden til å tro at det er Israels skyld. Likevel blir presidenten i Den palestinske autoritet (PA) i dag mottatt overalt han kommer i verden med ovasjoner som en stor statsmann, i FNs hovedkvarter i New York eller i statsministerboligen i Oslo. Israel blir møtt fra de samme land med BDS- kampanjer for sin motvilje mot å avslutte den lovlige okkupasjonen av Judea og Samaria -  før en avtale er på plass.

Mahmoud Abbas går nå i sitt 15. år ved makten i PA, etter at han ble valgt som «president» i entiteten for en 4-årsperiode i 2004. Han har eklatant «failed to comply with the basic parameters of the Oslo Accords» fra det øyeblikk de ble undertegnet i 1993 og 1995, og han har på vegne av PA brukt utenlandshjelp, fra UNWRA og statlige overføringer fra vennligsinnede nasjoner, «to fund terrorism» mot sivile i Israel, i stedet for å skape sosiale velferdsprogrammer eller utdanningsinitiativ som ikke fokuserer på «the antisemitic mouse», som legger all skyld for palestinernes problemer på jødene og Israel.

«Ustabil emosjonell personlighetsforstyrrelse» er en forklaringsmodell som i de senere år mer og mer har blitt brukt i mellommenneskelige konflikter på det personlige plan. Den brukes om pasienter som tillegger sine problemer på andre. Den er nesten uhelbredelig.  

En entitet kan neppe få denne «diagnosen». Koranen som premissleverandør for politiske handlinger og holdninger kan kanskje forklare palestinernes tilbøyelighet til uforsonlig og kompromissløs holdning overfor jøder og Israel, men forklaringen virker lite sannsynlig. Det palestinske lederskap er ikke kjent for å ha en genuin religiøs agenda. 

Da står bare en forklaringsmodell tilbake: «Broderhatet» mellom Isak og Ismael, Abrahams to sønner. Hatet har i snart 4000 år lagt føringer for fiendskapet mellom jøder og arabere. Det er den mest sannsynlige forklaringen. Den er religiøs.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere