Roald Øye

Pensjonist
378

To-statsløsningen er antisemittisk. Likevel støtter FN og EU denne løsningen.

To-statsløsningen kan man bare glemme hvis folkerett og Bibel, idealisme og gudstro, skal styre norsk utenrikspolitikk. I Bibelen står det at jødene har fått landet Kanaan, Eretz Israel, til odel og eie.

Publisert: 11. okt 2019

Tror man på Bibelens løfter, må andre betraktninger om eierforholdet til Kanaan vike. Opprettelse av en palestinsk stat på de bibelske landområdene vil føre til krig,  som palestinerne i følge Bibelens profetier er dømt til å tape.

Ingen norske politikere i maktposisjoner går for en slik forståelse av konflikten mellom jøder og palestinere, ikke en gang representantene for Kristelig folkeparti. Man må lenger ut på landet for å finne tilhengere av denne forståelsen, men der fins de, sittende bøyd over en åpen Bibel. Der  har de funnet hva Gud har sagt om eierforholdene i Det hellige land.

Tilhengere av denne forståelsen fins riktignok også i «Partiet de kristne»,  men de har ennå  ikke kommet inn på Stortinget. EUs påtroppende «utenriksminister»,  Josep Borell, hevdet likevel i Det europeiske parlamentet den 7. oktober i år at det ikke er antisemittisk å være for en to-statsløsning i Palestina-konflikten.

Han tar over stillingen etter Federica Mogherini den 31. oktober i år, og vil føre videre hennes politikk på dette området: “The European position is to defend the two-state solution,” sa han i sin introduksjonstale . “I hope this continues to be the EU position.” Som spansk utenriksminister har han i mange år vært talsmann for en ensidig spansk erklæring om en palestinsk statsdannelse, selv om han i parliamentet i Brussel ikke nevnte noe om  det i sin presentasjon av seg selv.

Han sa at han ville føre videre EUs støtte til palestinske rettigheter og til opprettelse av en palestinsk stat som lever fredelig side om side med Israel.  “Vi gjør mye for palestinerne selv om noen sier at det ikke er nok. Men la meg minne dem om at for tiden bevilger EU omlag en million euros pr. dag for å hjelpe PA. Den felles europeiske holdningen er å forsvare to-statsløsningen. Jeg håper det fortsatt vil være EUs posisjon. Hvis noen hjelper palestinerne i dag med å få sin egen stat, så er det virkelig  Europa. EU bidrar med nesten en million euro hver dag for å holde liv i Den palestinske autoritet. Vi må fortsette med å oppmuntre til fredfull sameksistens med Israel slik at to-statsløsningen  kan bli realisert». Slik lød  Josep Borells optimistiske introduksjonshilsen til sine europeiske kolleger. Hvor naiv går det an for «en utenriksminister»  å være?

Til orientering for uinnvidde: EU har lenge gått inn for to-statsløsningen med grenser som følger linjene fra før 1967- krigen, uten at den har kommet nærmere en løsning. Det palestinske lederskap har mer og mer vendt seg til EU og FN for å få dem til å gå i bresjen for en mangesidig prosess som de håper kan løse konflikten med Israel på deres betingelser.  EU gir hvert år i overkant av 300 millioner euros til PA, og har holdt på med det siden 1990-årene da Oslo-avtalene ble undertegnet. Den økonomiske støtten har vært av vital betydning for PAs eksistens.

Borell sa at EU med denne støtten holder i live håpet om å opprette en palestinsk stat. Når det gjelder «the Israeli-EU Association agreement» som har styrt Israels forbindelser med EU siden år 2000, sa Borell at han aktet å respektere dokumentet, som innebærer å videreføre Israels frihandelsavtale med EU, vel å merke med unntak av produkter som er produsert i de bibelske landområdene, Judea og Samaria, som ligger på "den gale" siden av «1967-linjene». EU har ingen planer om å bryte avtalene med Israel, for han trodde det til slutt ville bli en avtale mellom partene. Så naiv kan en «utenriksminister» være!  

På israelsk side er det bare det arabiske partiet i Knesset som støtter to-statsløsningen. De andre partiene regner Oslo-avtalene for « døde». President Donald Trumps lenge annonserte fredsplan kan bli spikeren i kista for drømmen om en to-statsløsning. La oss håpe den blir spikeren!

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere