Øyvind Hasting

7

Kirken som Midtøstenpolitisk aktør

Den norske kirke har nylig vært gjennom årets Kirkeuke for fred i Israel og Palestina. Bønn om fred er noe vi alle kan være med på, men ikke når bønn blir politikk.

Publisert: 11. okt 2019

Kirken i mitt nærområde har vært ganske høyprofilert etter at palestina-aktivisten Tor Øystein Vaaland ble sogneprest i Asker menighet. På menighetens nettside kan man lese et narrativ som krydret med en rekke uangripelige honnørord utpeker Israel som årsaken til all lidelse, eksempelvis: 

“Kirkene i Palestina ber verdens kirker stå med dem og alle undertrykte, og holde frem Guds ord som godt nytt for alle, heller enn å snu det til et våpen for å presse den undertrykte. Søsterkirker må ikke gi teologisk skalkeskjul for okkupasjonen og den urettferdigheten palestinerne lever under. Kjærlighet er mulig og gjensidig tillit er mulig. Derfor er fred mulig og endelig forsoning også. Men frigjøring fra okkupasjonen er nøkkelen.” 

To tunger

Dette er en klart politisk uttalelse som inneholder en rekke politiske påstander og baserer seg på en spesiell historiefortelling. Hva vet Den norske Kirke spesifikt om dette? Like etter denne påstanden står det at man i kirken ikke tror på:
 “å agitere for bestemte politiske løsninger, men å løfte opp uretten!” 

Det heter vanligvis å tale med to tunger. 

Forenklet virkelighetsforståelse

Jeg tror så gjerne at mennesker i Den norske kirkes menigheter virkelig ønsker fred i området. Mange lider på forskjellige måter og utsettes for urett, så støtte til brobygging er en god ting. Jeg er også klar over at israelerne ofte trakasserer ikke-jøder og at de også gjør urett.  Men det som leses gjennom kirkens fine ord, er en situasjonsbeskrivelse som tar ut et lite stykke av en stor og omfattende konflikt og skaper et falskt narrativ som ikke vil løse noe. Islams dominerende rolle er ikke nevnt med ett ord. Forfølgelse av kristne der de bor på Vestbredden er nedtonet og hele bakteppet med forfølgelse og krig mot jøder i midtøsten i over tusen år samt den moderne islamsk/kommunistiske terror mot Israel fra 1967 som førte til bygging av muren, hører ikke med i DnKs virkelighetsforståelse. 

Dette er merkelig. Jeg får en følelse av at Den norske Kirke har overtatt en forenklet marxistisk virkelighetsforståelse av undertrykte og undertrykkere som de så drysser kristelige gloser over. 

Sørgelig konflikt

I august var det 90 år siden 67 jøder ble massakrert på bestialsk vis i Hebron og resten ble fordrevet derfra etter å ha bodd der i mange hundre år. Først etter 1967 kom de tilbake. 1929 er lenge før “okkupasjonen”. Da var ikke jødene trygge noe sted. Den gang var det britene som okkuperte området og de sto passive til opptøyene. Siden okkuperte Jordan området frem til 1967 uten at det var mer lovlig enn det er nå og ingen jøder hadde da tilgang til området. Men ikke før Israel fikk kontrollen begynte man å snakke om “ulovlig okkupasjon” og et palestinsk folk. 

En sørgelig del av konflikten er hvordan befolkningen i området misbrukes til herskernes egne politiske, økonomiske og religiøse formål, om de er fra Hisbollah, Hamas, PLO, Israel, Iran, Egypt med fler. I det selskapet kommer forøvrig ikke Israel dårligst ut. Arafat ble en av verdens rikeste. 

Det innlysende

Alan Dershowitz har treffende slått fast det innlysende som alle egentlig vet: «Dersom Israels fiender legger ned våpnene, da blir det fred. Dersom Israel legger ned våpnene, da blir de utslettet.»

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere