Spaltist Joav Melchior

Rabbiner

Luften mellom kjerubene

Toraen lærer oss at den som er overbevist om at han sitter på sannheten, blir blind for andre sannheter. Dessverre er det nettopp det som skjer i samfunnsdebatten alt for ofte i dag.'

Publisert: 6. okt 2019

Bibelske tekster forteller ofte om profetier og guddommelige åpenbaringer. De beskriver en sannhet man skal lytte til og lære av.

Men det kan også innebære en fare. For dersom man er overbevist om at man er i besittelse av en guddommelig sannhet fordi man tror på en profeti, kan man bli blind for andre sannheter. Man kan utvikle ekstreme holdninger mot dem som mener noe annet enn det en selv tror er Guds ord.


Mange tolkninger

Talmud er en av de aller helligste skriftsamlingene i jødedommen. Her kan vi lese en rekke diskusjoner og debatter rabbinere har hatt om Skriften. Men Talmud definerer ikke én guddommelig sannhet for oss. Tvert i mot presenterer den oss for motstridene sannheter og tolkninger.

En av de mest kjente debattene i Talmud er den mellom de to lærehusene Bet Shammai og Bet Hillel. Bet Shammai tolket Skriften mer tradisjonelt. Bet Hillel forfektet en mer forsonlig tilnærming. I dag følger jøder oftest Bet Hillels tolkninger. Dette sitatet fra Talmud kan forklare  hvorfor:


Beit Hillel

«I tre år var Beit Shammai og Beit Hillel uenige. Disse sa: Halakhaen (den religiøse loven) er i samsvar med vår mening, og disse sa: Halakhaen er i samsvar med vår mening.

Til slutt kom en guddommelig stemme som forkynte: Både disse og disse er den levende Guds ord. Men halakhaen er i samsvar med tolkningen til Beit Hillel.  

Talmud spør oss så: Siden både disse og disse er ordene fra den levende Gud, hvorfor fikk Beit Hillel opprettet en halakha som samsvarte med deres tolkning? Årsaken er at de var behagelige og tålmodige. De ytret sine egne meninger etter at de hadde lært å kjenne tolkningen til Beit Shammai, i respekt for dem.»

Talmud forklarer oss at vi bør følge Beit Hillel sin tolkning av Skriften, men ikke fordi de har mer rett enn Beit Shammai. Begge tolkningene har i seg guddommelige sannheter. Men vi skal lytte til Beit Hillel fordi de var mer ydmyke. De lyttet og respekterte motpartens meninger.


Demokrati

Vi kan lære mye om hvordan dialog bør foregå av denne historien. I debatter der partene kun er opptatt av å vinne fram med sine egne synspunkter er det liten plass til å lytte og lære av hverandre. Det er ikke viktig bare i religiøse diskusjoner, men i alle typer samfunnsdebatter.

Vi er så heldige å få leve i et liberalt og demokratisk samfunn. Toleranse og respekt for andres meninger er selve fundamentet i vårt demokrati. Vi forfekter verdier som religionsfrihet og ytringsfrihet. Vi mener ikke at flertallet har mer rett enn mindretallet. Vi forsøker å lytte til alle.


Fare for demokratiet

Ser vi oss rundt om i verden i dag kan vi dessverre konstatere at disse verdiene er på tilbakegang. I mange land anklages man for å være illojal mot staten dersom man er uenig med lederskapet. Tyrkia og Russland er bare to eksempler på det.

Dessverre gjelder dette også stadig flere land i den frie verden. I USA ser vi en president som er lite tolerant for kritikk og motargumenter. I Storbritannia drar regjeringen og opposisjonen politikken til ytterkantene, og det er mangel på dialog og parter som lytter til hverandre. Dette kan bli en reell fare for demokratiet i verden.


Sett pris på det vi har

Sammenlignet med mange andre land i verden mener jeg den offentlige debatten i Norge stort sett er respektfull. Som denne spalten, der en norsk avis åpner for minoritetenes stemme.

Vi må sette pris på og ta vare på debattkulturen vi har. Den er ingen selvfølge. Men vi kan også bli bedre. Mange norske debatter blir til kampanjer som svartmaler motstanderens meninger. Man må kunne jobbe for det man mener er viktig og samtidig lytte til og respektere dem man er uenig med. Vi kan og bør lære av vår motpart. Han har helt sikkert rett i noe.


Kjerubene

I Andre Mosebok 25,22 kan vi lese: «Fra nådestolen mellom begge kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg å si til Israels barn»

Oven vitnesbyrdets ark var de to kjerubene –  to figurer som lignet engler med vinger og med ansiktene rettet mot hverandre.

Guds budskap kommer ikke fra én av kjerubene som har den hele sannhet. Guds ord ligger i luften mellom kjerubene der de ser på hverandre og lytter til hverandre.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere