Karl Øyvind Jordell

184

Frimodig kirkes innvirkning på valgresultatet

Anbefalingsaksjoner medfører kumuleringer ut over det antall som må antas å være en følge av plassering på lista. Slike tilleggs-kumuleringer gir de anbefalte større sjanse for mandatplass. Dette forklarer at Frimodig kirke står bak 11 av 13 mandater som gikk til nominasjonskomiteenes lister, i 5 bispedømmer.

Publisert: 3. okt 2019

Anne Bakke har i et innlegg på Verdidebatt 3.10. pekt på at det som følge av anbefalinger fra Frimodig kirke var «… kun 4 mandater som klatret oppover på listene og fikk mandatplass på grunn av kumuleringer …». Dette anser hun som et motargument mot det jeg har påpekt, at «… i fem bispedømmer, der nominasjonskomiteenes lister fikk i alt 13 mandater i Kirkemøtet, [var] 11 … anbefalt av Frimodig kirke, det tilsvarer 85 prosent».

Bakkes synspunkt forutsetter at plassering på lista har avgjørende betydning. Det er neppe korrekt. Ved valgoppgjøret har plassering bare betydning når to kandidater har fått nøyaktig like mange personstemmer. Til forskjell fra dette har kumuleringer avgjørende betydning: Hvis bare en enkelt velger kumulerer, og da kumulerer de tre nederste på lista, er det disse tre som kommer på mandatplass.

Dette er grunnen til at jeg ikke tok hensyn til hvilken plass kandidater hadde på listene. Men det er nok slik at en kandidat som står som nr 2, antagelig vil få flere kumuleringer enn en kandidat som står som nr 12, i en situasjon der det ikke anbefales.  Det er likevel ikke gitt at nr 2 vil få flere kumuleringer enn nr 3 og nr 4. Her vil anbefalingsaksjoner være til hjelp: Hvis nr 2 er anbefalt, og nr 3 og 4 ikke er det, vil nr 2 få noen anbefalelses-kumuleringer i tillegg, som kan være tilstrekkelig til å holde unna for kumuleringene av nr 3 og 4. Dermed sikrer nr 2 sin mandatplass. Hovedpoenget er: det skal ikke mange slike anbefalings-kumuleringer til, før de har den virkning at nr 2 holder unna og kommer på mandatplass. Det kan være tale om en brøkdel av det totale antall kumuleringer som nr 2 får.

Det er slike anbefalings-kumuleringer, på toppen av kumuleringer på annet grunnlag, som har sikret Frimodig kirke 11 av 13 mandater som gikk til nominasjonskomiteenes lister, i de fem bispedømmer hvor det er mulig å legge dette resonnementet til grunn. I et sjette, Oslo, er det fortsatt ikke offentlig kunngjort fra Frimodig kirke hvem man har anbefalt.

Bakke berører også forhåndskumulering og sperregrense. Ang det første er det bred aksept for at partier får inn sine fremste kandidater, ved hjelp av forhåndskumulering. Men dette kan ikke gjøres gjeldende for personlister fra nominasjonskomiteene – disse listene representerer ikke noe parti, og det må være opp til de velgere som bruker disse listene, å bestemme hvilke personer de vil ha. Men jeg tror vi kan ha samme sperregrense for alle lister.

Bakke berører også navnet ‘nominasjonskomiteens liste’. Dette ble fastlagt ved siste revisjon, etter at det konservative flertallet i kirkerådets arbeidsutvalg ved forrige valg hadde tillatt navneskifte langt ute i valgprosessen – i to bispedømmer ønsket de som sto på listene, et mer fengende navn, med det uttalte formål å kunne tiltrekke seg flere velgere, og fikk lov til å skifte til Mangfoldig folkekirke. Men det er uhørt å tillate at navnet på lister endres etter at de er godkjent.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere