Mina Gerhardsen

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen
49

Norge burde vært verdensmestere i lange liv

Svært mange nordmenn dør alt for tidlig fordi vi har for store forskjeller i helse og levealder.

Publisert: 3. okt 2019

På tross av våre likhetsidealer har vi store sosiale ulikheter i helse. I Norge kan de rikeste 40-åringene regne med å leve opptil 14 år lenger enn de fattigste. Kvinner med grunnskole som lengste fullførte utdanning har dobbelt så stor sjanse for dårlig helse som medsøstrene med lang utdanning. Det viser de nyeste tallene fra HUNT. Det er store variasjoner i folkehelse og levealder mellom fylker, kommuner og innenfor de største byene i Norge.

Foruroligende forskjeller

Variasjonene i helse viser seg lønnstrinn for lønnstrinn og studiepoeng for studiepoeng. Dette gjelder ikke bare for topp og bunn, men for oss alle. For helsen vår blir bedre jo høyere inntekt og utdanning vi har, med noen unntak. Dette er ikke nytt, men det foruroligende er at det øker. Forskjellene har økt betydelig fra 2005 til 2015.

WHO forsterker innsatsen 

Fenomenet er ikke unikt for Norge. Erkjennelsen av at sosial ulikhet er et stort hinder for å lykkes med å bedre folkehelsen og begrense sykdom, gjør at Verdens helseorganisasjon (WHO) sine europeiske medlemsland, nå går sammen for å forsterke innsatsen mot sosial ulikhet i helse.

Bakgrunnen for satsingen er en fersk statusrapport om ulikhet i helse i Europa, som bekrefter at helseulikhetene er betydelige, også i Norge. WHO etterlyser investeringer i de fem områdene som utgjør grunnleggende forutsetninger for å opprettholde og skape liv med god og rettferdig fordelt helse:

Helsetjenester: Sikre reell rettferdig tilgang til forebyggende og behandlende helsetjenester av høy kvalitet.

Sikker inntekt og tilgang til gode velferdstjenester: Redusere absolutt og relativ fattigdom. Begrense de sosiale og helsemessige konsekvensene for mennesker som lever med vedvarende lav inntekt.  

Gode levekår: Sikre at alle har tilgang til trygge, helsefremmende levekår slik som gode boliger, grønne områder, ren luft og trygge nabolag.

Sosial støtte/human kapital: Sikre lik tilgang til utdanning og jobbe for høy grad av tillit og deltakelse i samfunnet.  

Jobb og gode arbeidsvilkår: Sikre jobber og gode arbeidsvilkår og økonomisk sikkerhet for mennesker som står uten arbeid.

Norge må henge med 

Sosiale ulikheter i helse innebærer både tapte ressurser for samfunnet og et rettferdighetsproblem når ikke alle har like god mulighet til god helse. Både nåværende og forrige regjering har satt seg som mål at Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. Dette handler ikke om at hundreåringer skal få et år til å leve. Det handler om å gjøre noe med at svært mange dør alt for tidlig på grunn av urettferdig fordeling av ressurser og muligheter.

Å redusere de sosiale ulikhetene i helse har vært et overordnet mål for alle regjeringer i landet siden 2003. En grundig kunnskapsgjennomgang, gjennomført av Norges fremste forskere på feltet i 2014, er ikke fulgt tilstrekkelig opp. Vi har ikke engang gode indikatorer så vi kan følge utviklingen på tiltaksområdene.

Ingen verdensmester 

Vi er et av verdens rikeste land. Vi har et godt utbygd sikkerhetsnett og et av verdens beste helsevesen. Gitt det burde vi vært verdensmestere i lange liv. Men det er vi ikke. Fagfolk som har sett på fenomenet er gir klar tale: Uten å gjøre noe med de sosiale ulikhetene i Norge, vil vi ikke komme på pallen i konkurransen om lengst forventet levealder.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1862 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1602 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
24 dager siden / 1575 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1544 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1414 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1353 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1296 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1166 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere