Anne Bakke

1

Har Frimodig kirke hatt særlig innvirkning på valgresultatet?

Jeg ønsker velkommen en forbedring av valgordningen

Publisert: 2. okt 2019

I sin artikkel 27.09.19 presenterer Karl Øyvind Jordell nominasjonskomiteenes valgresultat, sett i lys av Frimodig kirkes anbefalinger.

Han tar utgangspunkt i fem bispedømmer, der nominasjonskomiteenes lister fikk i alt 13 mandater i Kirkemøtet, hvorav 11 var anbefalt av Frimodig kirke, det tilsvarer 85 prosent. Det Jordell ikke nevner er at av de 13 mandatene, så var 9 allerede satt opp påde øverste plassene på nominasjonskomiteenes lister. Det var altså kun 4 mandater som klatret oppover på listene og fikk mandatplass på grunn av kumuleringer/ekstrastemmer, det tilsvarer 31 prosent.

Av resultatene for nominasjonskomiteenes lister i alle bispedømmene kan vi se følgende: Nominasjonskomiteene har i alt fått 29 mandater i Kirkemøtet, hvorav 22 var nominert på de øverste plassene på listene. Det vil si at bare 7 mandater ble valgt ved kumuleringer, circa 24 prosent.

Antagelig har Frimodig kirkes anbefalinger hatt en viss innvirkning på valgresultatet, men den kan være adskillig mindre enn det som kan leses ut av Jordells innlegg.

Jeg ønsker velkommen en forbedring/fornying av valgordningen. Blant annet er det uheldig at listene har ulike regler for forhåndskumulering og sperregrense. Dersom nominasjonskomiteenes lister skal videreføres, så håper jeg de kan få et mer forståelig navn.

Anne Bakke, Hisøy 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1816 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1719 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
10 dager siden / 1689 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1450 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 855 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 845 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere