Anders Hovind

5

Kirkemusikken er ingen detalj

Forenklingen av lovreguleringen i Den norske kirke skaper usikkerhet for kirkemusikken

Publisert: 2. okt 2019

Forenklingen av lovreguleringen i Den norske kirke står i fare for å kaste barn ut med badevannet. Et av disse er kirkemusikken.

Departementet har med forslaget til ny lov lagt vekt på forenkling sammenliknet med dagens lovverk. Det har samtidig tatt hensyn til høringssvarene fra andre tros- og livssynssamfunn som mener lovreguleringen av Den norske kirke ikke må være for detaljert.

Ikke nevnt 

Musikken i den lutherske kirke har alltid hatt en særlig sterk stilling fordi Luther selv forsto betydningen av musikk og kunst for utbredelsen av evangeliet. Slik er det også i vår kirke. Kirkemusikken er fortsatt en bærebjelke i det kirkelige arbeid og har også en framtredende plass i samfunnets kulturliv. For at dette skal fortsette, trenger man ansatte kirkemusikere. Organistloven fra 1967, som sa at det «skulle ansettes en organist ved hver kirke», var en milepæl inntil den ble opphevet med Kirkeloven i 1996. I dagens kirkelov er de ulike stillingskategoriene listet opp under kommunens økonomiske forpliktelser. I det nye lovforslaget er kun prest og biskop nevnt.

Bemanning 

Det er stor usikkerhet knyttet til de økonomiske vilkårene for kirken i framtiden. Verken trygghet for midler til stillinger eller finansieringen av et lokalt kirkestyre er sikret gjennom lovforslaget. Lovforslagets § 14 om Finansiering av Den norske kirke er etter vårt syn uforpliktende på dette punktet. Når det står at det skal sikres «tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger» er «bemanningen» i dette tilfellet nøkkelpersonene prest, kirkemusiker og kirketjener/klokker. Det er en svakhet ved lovforslaget at dette ikke presiseres. Loven bør være tilstrekkelig spesifikk til at ikke skaper usikkerhet om hva som omfattes.

Gått for langt 

Etter vårt syn er ønsket om mindre detaljering gått for langt. Kirkemusikken er ingen detalj. Sentrale deler av kirkelig virksomhet gjøres med dette usynlig i lovgivningen.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1862 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1602 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
24 dager siden / 1575 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1544 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1414 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1353 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1296 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1166 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere