Olav Hauge

3

Kirkedemokrati og premisser

Karl Øyvind Jordells premisser i debatten om kirkedemokratiet er diskutable

Publisert: 30. sep 2019

Professor Karl Øyvind Jordell har gjennom flere debattinnlegg gått i rette med udemokratisk innflytelse fra interessegrupper, senest i VL den 18. og 20. september. Med stor tyngde og logikk argumenterer han mot en såkalt «pervers effekt» – ut fra sine premisser. Men er disse premissene de eneste tenkelige?

Jordell har åpenbart som en sentral premiss at det ikke er noen vesentlig uenighet internt mellom kandidater på listene til Åpen Folkekirke (og Bønnelisten for den del), i motsetning til nominasjonskomiteenes lister. Men den premissen er diskutabel. 

Som påpekt av mange i den pågående debatt vil mange kunne slutte seg til det aller, aller meste i programmene til Åpen Folkekirke og Bønnelisten ettersom programmene har en rekke ganske generelle ord og vendinger som det er lite uenighet om. Indirekte tangerer Jordell dette poenget i VL 20. september der han i første punkt skriver «Det er tvilsomt om de som nå sto på lister for Åpen Folkekirke, eller på Bønnelista, i Agder og andre steder, står så mye fjernere fra menighetene enn de som sto på lista fra nominasjonskomiteen i Agder 2015».

Dette innebærer at heller ikke de velgere som stemte på Åpen Folkekirke eller Bønnelista har fått noen klar oppfatning av hva de innvalgte på disse listene vil forfekte i en rekke viktige spørsmål som skal behandles og besluttes i de kommende fire år. Derfor er det ikke en prinsipiell forskjell mellom Åpen Folkekirke og Bønnelista på den ene siden og nominasjonslista på den annen side mht. at kandidater kan ha ulike oppfatninger i viktige spørsmål, men det vil være gradsforskjeller

Det er rimelig å anta at kandidatene på nominasjonslistene i større grad vil ha ulike oppfatninger i viktige spørsmål enn kandidater på Åpen Folkekirke/Bønnelista. Men spørsmålet blir om disse gradsforskjellene er store eller små, og det vil det naturlig nok være ulike meninger om. Uansett må det være slik at også andre momenter vil ha betydning og må vektlegges når kirkelig demokrati og valgordninger skal videreutvikles.

En annen premiss, som Kirkerådet har satt, er at regelverket knyttet til forhåndskumulering og sperregrense er forskjellig for Åpen Folkekirke og Bønnelista på den ene siden og nominasjonslista på den annen side. Dette er også en diskutabel premiss. Ulike regler for ulike typer lister er ikke åpenbart demokratisk greit, snarere tvert imot. 

Et viktig poeng i den pågående debatt om «pervers effekt» er at dersom reglene er de samme for alle typer lister så vil risikoen for pervers effekt være den samme for alle typer lister, men som påpekt over, i forskjellig grad.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1869 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1606 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1577 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1548 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1418 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1353 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1305 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1167 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere