Hans Christofer Børresen

Dr.med
6

Gerhardsen snudde. Hva med Solberg?

La historien om tyskerjentenes barn være en advarsel til regjeringen Solberg

Publisert: 26. sep 2019

I 1945 forlangte britiske okkupasjonsmyndigheter i Tyskland at Norge skulle ta imot barn av norske mødre. I samsvar med dette beordret sjefen for repatrieringskontoret i Frankfurt, oberstløytnant Johan K. Christie, 27. juni 1945 hjemsendelse av 33 norske krigsbarn.

Norge blånektet. Både «tyskerjenter» og deres barn skulle bli i Tyskland. De som ikke allerede var der, skulle tvangssendes dit, spesielt dersom moren hadde giftet seg med barnets tyske far. Barna ble adoptert bort i Sverige.

Protest

Historikeren Lars Borgersrud forteller at Christie protesterte direkte til statsminister Einar Gerhardsen i et brev av 10. september 1945. Christie spør om regjeringen virkelig ikke bryr seg om hvorvidt disse menneskene sulter eller fryser i hjel i Tysklands ruinhauger den kommende vinteren.

Sivilingeniør og kaptein Jan H. Reimers innså at det var livsfarlig for kvinner og spedbarn å møte vinteren i Berlins ruiner. Reimers allierte seg med kaptein i flyvåpenet Wsewolod Bulukin. De trosset sosialdepartementets uttrykkelige forbud og greide å få hjem til Norge en busslast med kvinner og spedbarn.

Den 12. oktober ga regjeringen seg, og sosialdepartementet ­publiserte et pinlig motvillig notat om saken.

Mødrene 

Forskjellen mellom da og nå handler om mødrene. Tyskerjentene hadde ikke begått noe lovbrudd, skjønt mange ble behandlet som om de hadde det. IS-mødrene derimot, har forbrutt seg mot norsk lov, og mange vil verken gi fra seg barnet eller følge det til Norge.

Den kjente psykiater Johan Scharffenberg stilte etter krigen spørsmålet: «Bør man ikke vise medfølelse også med dem som lider selvforskyldt?» Han tenkte da på NS-medlemmer og kvinner som hadde innlatt seg med okkupantens soldater. Tør vi stille det samme spørsmålet om IS-kvinnene i dag?

Reimers har fortalt at departementet begrunnet sin holdning slik: «Kvinnenes situasjon er en følge av deres eget frivillige valg, og barnas skjebne er Norge uvedkommende».

La denne historien være en advarsel til regjeringen Solberg.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere