Olav Magnus Fredheim

4

Gale premisser om overbehandling og eutanasi

Ved livets slutt trenger man lindring, ikke tilbud om å bli tatt livet av.

Publisert: 26. sep 2019

I Vårt Land 23. september fremfører teologiprofessor og katolikk Knut Ruyter sine argumenter for legalisering av eutanasi.

Som troende og som teolog, må han gjerne argumentere for sitt synspunkt om at det å gi dødelige medikamentdoser til dem som ber om det, er en del av kristen nestekjærlighet. Slik han er sitert, synes imidlertid hans etiske og teologiske resonnement å bygge på feilaktige premisser og manglende medisinsk innsikt.

Overbehandling 

Ruyter ­argumenterer for at eutanasi skal være løsningen på problemet med medisinsk overbehandling. Overbehandling forekommer dessverre ofte, og innebærer at man gir behandling som i verste fall er både plagsom og nytteløs til pasienter med kort forventet levetid.

Løsningen på dette problemet er ikke å ta livet av pasientene. Vi som er helsepersonell, må bli flinkere til å avslutte behandling som er plagsom og nytteløs. Dessuten må vi bli flinkere til å snakke med pasienter og pårørende om hvorvidt behandling som kan forlenge livet, bidrar til kvalitetstid eller forlenger lidelse.

Mange pasienter når et punkt der de – selv om de gjerne skulle vært friske lenger – ikke orker å være syke stort lenger. Da avgrenser vi behandlingen til å kun gi god symptomlindring gjennom det naturlige sykdomsforløpet. Når vi erstatter overbehandling med lindring og omsorg, behøves ikke eutanasi som alternativ.

Naturlig død 

Ruyter argumenterer videre for at det flertallet som dør i sykehus og sykehjem – og ikke hjemme – ikke dør en naturlig død, og at dette i seg selv utgjør et argument for eutanasi.

Påstanden om at døden i ­sykehus eller sykehjem ikke er en naturlig død, må tilbakevises. En naturlig død er å dø av sykdommen slik den utvikler seg – uten verken å fremskynde eller å utsette døden. Selv om bedre planlegging og organisering av tjenester kunne føre til at flere kunne dø hjemme, vil det alltid være mange som behøver opphold i sykehus eller sykehjem for å få tilstrekkelig medikamentell lindring og pleie, eller for å oppleve tilstrekkelig trygghet i livets slutt.

Det at man kan dø i sykehjem, på sykehus eller i palliative sykehusavdelinger, gir flere mulighet for en god død enn når «alle» døde hjemme. Da det vanlige var å dø hjemme, døde man vanligvis uten medisinsk oppfølging eller tilgang på smertelindring. Det at man kan dø i institusjoner som kan gi god lindring og pleie, er et argument mot behovet for eutanasi. Det er ingen motsetning mellom å dø i sykehus eller sykehjem og å dø en naturlig død.

Lindring i livets slutt 

Hvilke­ konkrete erfaringer Ruyter gjorde seg på sine foreldres dødsleie, vet jeg ikke. Vi som arbeider med å lindre alvorlig syke og døende, erfarer daglig at vi kan gi god lindring i livets slutt. Erfaringer som de Ruyter bærer på om en lidelsesfull avslutning av livet, berører likevel og er vonde. Imidlertid finnes det en annen vei enn å etablere et tilbud om å gi dødelige medikamentdoser.

Alternativet er å sørge for at kompetanse og kapasitet innen lindrende behandling blir stadig bedre.

Ved livets slutt trenger lidende mennesker lindrende medisinering, god pleie og menneskelig nærhet, ikke tilbud om å bli tatt livet av. Å stille syke overfor et valg om å leve eller å bli tatt livet av, er det motsatte av å kommunisere «du er verdifull, du betyr noe til tross for din sykdom».

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1862 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1602 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
24 dager siden / 1575 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1544 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1414 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1353 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1296 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1166 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere