Magne Nylenna

Professor i samfunnsmedisin ved UiO
20

Stolthet er undervurdert

Angst for å virke selvgode hindrer oss for ofte i å vise sunn stolthet

Publisert: 19. sep 2019  /  1226 visninger.

Det fortelles en historie om en som overhørte en dialog mellom to godt voksne menn der den ene åpenlyst ga ros og den andre tok imot. «Det var vanskelig å se hvem av dem som hadde det verst», var kommentaren.


Ydmykhet

Ydmykhet er en dyd, heter det - endatil en av de sju hellige dyder. Dyder er mangelvare i vår tid. Det er høyverdige moralske egenskaper som skal etterstrebes. Evne til å se egne svakheter og erkjennelse av egen utilstrekkelighet, som er ydmykhetens kjennetegn, er riktig og nødvendig, men alt med måte. Det kan bli for mye av det vonde. Axel Sandemose viste med Janteloven hvordan beskjedenhet og saktmodighet kan overdrives og rett og slett bli skadelig.


Hovmod

Motsatsen til ydmykhet regnes som hovmod. Hovmod er intet mindre enn en av de sju dødssyndene, og vi kjenner alle konsekvensene. Derfor holder vi trygg avstand til alt som kan gi mistanke om fariseisk selvgodhet.

Vi har her til lands lang tradisjon for å være forsiktige med å uttrykke noe som kan oppfattes som skryt, enten det gjelder oss selv eller andre. Taushet er tross alt gull, og for å være på den sikre side holder vi gjerne tilbake med gode ord.


Sunn stolthet

Altfor ofte forveksles hovmod med stolthet. Mens hovmod i form av arroganse og selvhevdelse selvsagt må unngås, er stolthet undervurdert. Det er knapt slektskap mellom de to tilstandene. Stolthet er noe annet enn selvgodhet. Sunn stolthet er en passe dose synlig erkjennelse av et eller annet vi ser som positivt. Det er nærmest en form for innadvendt ros.

Det å være stolt av, eller over noe, betyr å være bevisst verdien, betydningen eller innsatsen av noe, og mer eller mindre eksplisitt gi uttrykk for det vi kjenner. Slik stolthet er ikke bare akseptabelt. Det er simpelthen nødvendig. «For at kunne leve, må jeg bevare min stolthed», skriver Henrik Ibsen.


Selvbilder

Et svakt selvbilde er et utbredt problem, særlig blant ungdom. Avstanden til de sminkede idealene vi møter gjennom ulike medier, kan bli så stor at det går på selvtilliten løs.

All vellykketheten vi hører og leser om, kan forlede oss til å tro at sol fra en skyfri himmel er det normale, og det er lett å kjenne seg mindreverdig. Passe doser stolthet over det vi selv er og gjør, er effektiv motgift mot alt som kan holde oss nede, og en mestringsmekanisme som kan tilpasses behovet. Jeg er pen nok og flink nok til mitt bruk, sier vi hjemme hos meg.

Stolthet kan ikke bare ha mentale, men også rent fysiske fordeler. En bokstavelig talt original studie blant 5000 eldre briter, som ble publisert i legetidsskriftet BMJ for et par år siden, viste en positiv sammenheng mellom stolthet og fraværet av fysiske fall. Jo høyere grad av rapportert følelse av stolthet, jo lavere var risikoen for å ha falt de siste to årene. Slik sett står stolthet definitivt ikke for fall hos eldre – snarere tvert imot.


Hverdagsstolthet

Vi har alle noe eller noen å være stolte av, noe vi gjerne vil framheve, fortelle om eller vise til andre. Det skal vi gjøre uten skam. Kjærester, barn, og ikke minst barnebarn, er typiske stolthetsobjekter.

Knapt noe er mer mangfoldig og individuelt enn det vi kan kjenne stolthet over. Det kan være usynlige hverdagsseirer; at vi klarte å komme gjennom en vanskelig dag på jobben, at vi våget å stå opp og forsvare en venn mot urett, at vi klarte å gå til butikken tross giktsmertene, at vi gjenopplivet halvdøde potteplanter, at vi klarte en lukeparkering. Og det kan være mer synlige og større begivenheter; at vi besto eksamen, at vi kunne feire nok en bryllupsdag, at vi gjennomførte vårt første mosjonsløp, at vi endelig klarte å stumpe røyken.

La oss litt oftere rette ryggen og løfte blikket, og våge å vedkjenne oss litt mer stolthet både over oss selv og våre nærmeste. Det skal litt til før det blir for mye.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere