Bjørn Bjøro

5

Grundigere gransking av barnevernet trengs

Statens helsetilsyns undersøkelse av barnevernet led av vesentlige mangler

Publisert: 18. sep 2019

I en kronikk i Aftenposten 13.09.2019 skriver psykolog og sakkyndig Ragnhild Pettersen og jurist og tidligere fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland at Norge trenger en barnevernskommisjon.

Andersland har allerede erfaring med gransking. Han har etter oppdrag fra Samnanger kommune sammen med advokat Thea Totland gransket to barnevernssaker, og har fått i oppdrag å granske ferdig en tredje. Deres grundighet og kritikk i den offentlige rapporten var meget alvorlig. Video fra kommunestyrets behandling viser at samtlige politikere beklaget overfor barn og foreldre for behandlingen de var blitt utsatt for av barnevernet, og gjorde det klart at det vil bli utbetalt erstatninger.

Viktige detaljer 

Dette er en type gransking av enkeltsaker som flere kommuner burde gjennomføre. Det er i detaljene, som er skjult for offentligheten, at virkeligheten kommer fram.

På nasjonalt nivå vil det innvendes at Statens helsetilsyn som øverste kontrollorgan for barnevernet, har gjennomført en undersøkelse av 106 saker, og at dette er tilstrekkelig. Det er korrekt at tilsynet fant alvorlige feil. Hjelpetiltak var ikke til hjelp, akuttvedtak om å ta barn fra foreldre var fattet uten at alternativer var vurdert tilstrekkelig, og det samme var tilfelle med saker om omsorgsovertakelse.

Men undersøkelsen led av vesentlige mangler da den bare tok for seg dokumentene i sakene og til og med behandling i fylkesnemnda. Staten valgte å ikke ta med dokumenter fra behandling i tingretten og lagmannsretten og unngikk dermed den viktige belysningen som da ville kommet fram.

Grundigere gransking 

Det andre er at de ikke intervjuet barn, foreldre og andre. Kritikken ville trolig blitt langt sterkere om Statens helsetilsyn hadde gjort en skikkelig jobb. Dette taler for at det blir en grundig gransking.

En barnevernskommisjon som arbeider grundig og uavhengig av ansattes særinteresser, bør gi kunnskap og kraft til å få gjennom endringer som er dyptgripende nok.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
29 dager siden / 1935 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
27 dager siden / 1652 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
20 dager siden / 1645 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
29 dager siden / 1600 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
19 dager siden / 1474 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
17 dager siden / 1405 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
22 dager siden / 1375 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 959 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere