Jørn Maurstad

52

Analyse av prekenen til Alv Magnus.

Gjennomgangen av prekenen er basert på gjengivelsen i Vårt land fra fredag 23. august. Hvordan ble rebeller til ugress?

Publisert: 17. sep 2019

I slutten av sin preken sier Alv Magnus: «Jeg har bare sagt det samme som står i Det nye testamente». Men er det riktig?

Hvordan rebeller ble til ugress. Etter en utlegging av betydningen av Guds ord, hvor vekst i Guds rike blir beskrevet som en trussel for djevelens makt, går Magnus igjennom Jesu forklaring på liknelsen om ugresset.

Dette avsnittet starter med setningen: «I vår tekst sier Jesus at når arbeiderne sover, kommer han (djevelen) og sår ugress blant hveten.» Avsnittet slutter med: «De skal skinne som solen i sin Fars rike.» Men i løpet av denne utleggingen skjer det en forandring med forståelsen av Bibelteksten. Jeg deler dette avsnittet i prekenen opp i tre deler. Del 1 er prekenteksten før han skriver om skandalon. Del 2 er det som skrives mellom ‘skandalon’ og ‘lovløse’. Del 3 er prekenteksten etter hvor det skrives om ‘lovløse’. I disse avsnittene siterer Magnus delvis fra selve liknelsen (Matt 13, 24-30) og fra forklaringen av liknelsen Matt 13,36-43. Av sistnevnte så bruker han i denne delen av prekenen, følgende vers: Matt 13, 38 (siste del), hele vers 41, vers 42 og vers 43. Men det er lang avstand mellom bruken av disse versene. Mellom vers 41 og vers 42, står den delen av prekenteksten som mange har reagert på i ettertid.

Bruken av Matt 13,38 skjer når Magnus svarer på spørsmålet han har stilt om ugresset: «Men ugresset, hvem er det?  ’Ugresset er den ondes barn’, sier Jesus». Magnus fortsetter «Likesom det bare er to riker, er det også bare to slags mennesker: Guds barn, de som hører til i Guds rike og djevelens barn, de som hører til i hans rike. Når skal så ugresset samles sammen for å brennes? ‘Ved denne tidsalders avslutning’, sier Jesus». Merk at her har Magnus introdusert noe som ikke står i teksten, nemlig begrepet djevelens rike. Eller som han uttrykker det: «(…) og djevelens barn, de som hører til i hans rike». Merk også at frem til nå i prekenteksten så er det ugresset, eller den ondes barn som skal brennes. Det gjøres tydelig i prekenteksten ved at det skrives: ‘Hvem er betrodd å sørge for adskillelsen av ugress og hvete?’.

I prekenteksten siteres hele Matt 13:41. Etter det følger det jeg ha kalt del 2, hvor han skriver om skandalon. Del 3, avsnittet med de ‘lovløse’ starter med følgende spørsmål: «Hvem er de som lever i lovløshet? De skal ut av Guds rike. Merk! De er ikke i verden, men i Guds rike! De befinner seg i menigheten. Men hører ikke hjemme der, og en dag skal de fjernes». Noen avsnitt senere blir de lovløse beskrevet med uttrykket ‘rebellene’. I den forbindelse bruker Magnus vers 42. I prekenen står det: «Den som ikke vil innordne seg under Jesu program, har ingen varig plass i Guds rike. Rebellene havner et annet sted. Hvor da? ‘De blir kastet i ildovnen’ sier Jesus (vers 42).

I løpet av denne utlegningen har de som er ugress gått ifra å være del av djevelens rike, til å bli noen i menigheten (rebellene). Hvordan har dette skjedd? Vi må se nærmere på vers 41. Magnus gjengir Matt 13:41 på følgende måte: «Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt og de som lever i lovløshet». Men i dette verset referer ‘hans rike’ til Menneskesønnen. Altså ikke til djevelens rike. Ved å stykke opp Bibelteksten, og ved å introdusere et element som ikke står i Bibelteksten (djevelens barn, de som hører til i hans rike), følger det en utlegging som gjør at rebellene kan beskrives som ugress. Dette baseres på at han har sagt noe annet enn det som står i Det nye testamente.

Da må vi se på om Magnus likevel kan ha sagt noe som er bibelsk selv om han har introdusert et element som ikke står i teksten. Omtrent midtveis i prekenen hans står det: «Bibelen tenker at det er to riker: Guds rike og denne verdens rike, eller djevelens rike». Så skriver han: «Hva er det som bevirker forflytning fra djevelens rike til Guds rike? Instrumentet er Guds ord! Troen kommer av å høre Guds ord, sier Paulus til menigheten i Roma». Men dette stemmer ikke overens med det som står i Joh. 8, 34 og 36. Der står det (Bibelselskapets 2011 utgave) vers 34: «Jesu svarte: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som gjør synd, er slave under synden». Vers 36: «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri». Jesu rolle i denne prosessen er fraværende i Magnus sin utlegging.

Det samme gjelder for hans beskrivelse av 1. Kor 6,11. Dette verset mener Magnus betyr følgende: «Altså har det funnet sted en omvendelse fra en livsstil som ville ført til at de mister arveretten til Guds rike!». En tilsvarende beskrivelse av dette verset gir Petter Olsen. I et innlegg i Vårt land onsdag 21. august 2019, kritiserer han Sommerfelt. Der skriver Olsen om 1. Kor 6,11: «Bibelen beskriver det å leve i homoseksuelle forhold som synd, som det må skje en omvendelse fra og bes tilgivelse for. Det forandrer ikke på saken at Sommerfeldt og andre tier om dette, eller søker å bortforklare det, og slik unnlatelse er alt annet en kjærlig». Også i Olsens innlegg siteres det fra 1.Kor6,11. Det er noen språklige forskjeller i de ulike oversettelsene, men jeg tar med vers 11 fra bibelselskapets 2011 utgave: «Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd». Både Olsen og Magnus utelater betydningen av Jesu navn og Guds Ånd. Kan vers 6,11 i 1.Korinterbrev reduseres til et spørsmål om omvendelse og syndsbekjennelse? Svaret er nei, det går ikke an å ta bort Jesus. I 1.Kor 15,17 står det: «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder».

Det gir grunn til bekymring at Olsen i sitt forsvar av Magnus ikke har sett dette. Hva bygger Olsens påstand om at Sommerfeldt og andre tier på? I de to begrunnelsene jeg har lest for å anerkjenne homofilt samliv i kirken, ties det slett ikke.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2881 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1895 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1468 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1027 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 813 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere