Tor Berger Jørgensen

61

Noen refleksjoner etter kirkevalget og Alf Gjøsunds kommentarer

Utfordringene etter årets valg er nok mange, men hovedspørsmålet er framtida til ordningen med såkalte nominasjonskomitelister. Det kommer etter mitt skjønn ikke tydelig nok fram i Gjøsunds kommenatr i Vårt Land 13.9. -

Publisert: 13. sep 2019  /  563 visninger.

Alf Gjøsund har en første analyse av kirkevalgets resultat. Jeg synes ikke Gjøsund treffer særlig godt. Han har selvsagt rett i at det er en utfordring at oppslutningen om valget ikke ble bedre. Men at det skulle være en overraskende dårlig, er det derimot vanskeligere å forstå. Ved valget for fire år siden var det ett stort stridstema som hadde bred mobiliseringseffekt. Dette slo sterkt ut ikke minst i Oslo. Gjøsund har også rett i at Åpen folkekirke gjorde et noe svakere valg. Det henger nok sammenheng med det samme forholdet, nemlig at årets kirkevalg ikke fikk så bred oppslutning som sist. 

Gjøsund utroper Bønnelista til valgets vinner med en representant fra de ni bispedømmene hvor de stilte liste. Det kan kanskje betraktes som et oppsiktsvekkende resultat, men for den som kjenner grasrota i Den norske kirke, er det ikke spesielt overraskende. 

Sett med mine øyne mener jeg dette "partiets" gode resultat, er en styrke for den demokratiske prosessen innad i kirka. De som ønsker å bevare en tydelig kirke langs linjer som har en bred historisk i norsk kirkeliv, har nå skapt en plattform for sin kirkelig retning inn i de kirkelige beslutningsorganene. - 

Det mest spennende ved valget er etter mitt skjønn skjebnen til Nominasjonskomiteens lister. Slik jeg har oppfattet argumentet for Nominasjonskomiteens lister er at disse listene på en mer spesiell måte representerer demokratiet i kirka fordi de lokale menighetene/menighetsrådene har vært delaktige i nominasjonsprosessen. Dermed har lista fått et slags preg av å være en offisiell liste, mens Bønnelista og lista til Åpen folkekirke har vært beskrevet som fløypartier. 

Men profilmessig er Nominasjonskomiteenes lister i utgangspunktet og i praksis ikke sentrumslister. Listene deres har ikke en egen profil. De kan i beste fall representere en slags balansert fellesliste for mangfoldet i kirkelandskapet. Etter mitt skjønn viser årets valg at ordningen med Nominasjonslister er det mest uklare ved hele valgordningen. Storparten av bønnelistas representanter tas da også tallmessig fra disse listene. 

Åpen folkekirke har tapt tre mandater mot Nominasjonskomiteenes seks. - Innholdsmessig har det vært interessant å registrere at representanter for og sympatisører med Nominasjonskomiteene med jevne mellomrom har anklaget Åpen folkekirke for å være altfor lite profilert og med et program som "alle kan være enige i". 

Disse erfaringene peker i retning av ordningen med nominasjonskomiteer er en av de store utfordringene ved dagens valgordning som skaper demokratisk utydelighet. Den norske kirke bør fortsette utviklingen av et "partisystem". Det vil gi nødvendig avklaring og større engasjement - også inn de fremtidige kirkevalgene enten disse fortsetter i tilknytning til lokalvalgs-dager og -steder eller ikke. 

Det ser ut som noen frykter at slike partivalg skulle svekke samholdet og enheten i kirka. Det er mye som taler for det motsatte. Alle som har vært tilstede ved et kirkemøte vet at det er en betydelig effekt av det nettopp å være tilstede på et KIRKE-møte der en samles i fellesskap til andakter, gudstjenester og ikke minst til felles nattverd over flere dager. Det er her et kirkemøte skiller seg fra et politisk organ. Det høyere fellesskapet i troen på Jesus Kristus bærer i seg både evne til å forstå og vise respekt for hverandre og vilje til dialog og inngå kompromisser. 

Evakueringa kirkevalget blir nå en spennende øvelse - også for redaksjonen i Vårt Land.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1683 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1657 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1228 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1155 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 824 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 773 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere